Buurtteams Jeugd en Gezin ondersteunen huisartsen

De huisarts is voor gezinnen vaak het eerste aanspreekpunt bij lichamelijke en psychosociale klachten. Huisartsen in Utrecht hadden behoefte aan extra ondersteuning op het gebied van jeugd- en gezinshulp. Een samenwerking met de Buurtteams Jeugd en Gezin voorziet nu in die behoefte.

Jong meisje zit alleen op een speeltoestel
© Arenda Oomen

Pilot met drie soorten ondersteuning

Om uit te zoeken wat voor ondersteuning het meest effectief was, hebben zes huisartsenpraktijken in 2019 een pilot gedaan met drie varianten:

Snel de juiste zorg

Alle betrokkenen bij alle varianten zagen de meerwaarde van ondersteuning in de huisartsenpraktijk. Doordat het op een plek is die mensen kennen, is de ondersteuning  laagdrempelig. Kinderen en ouders met zorgen en vragen vinden zo snel de weg naar de juiste zorg. Tegelijkertijd worden de drukke huisartsen wat ontlast.

Extra capaciteit bij Buurtteams voor samenwerking

De gemeente Utrecht stelt in 2020-2021 zes extra FTE beschikbaar aan de Buurtteams Jeugd en Gezin om te investeren in de samenwerking met huisartsen. Deze werkwijze sluit aan bij het Utrechts model waarin basishulp centraal staat en aanvullende hulp ingezet wordt waar dat nodig is. En het past bij de brede en generalistische blik en functie van de huisarts.

Tip: houd rekening met verschillen per wijk

Uit de pilots bleek dat een goede samenwerking tussen huisarts en ondersteuner tijd en energie vraagt. Heldere afspraken zijn belangrijk. Daarnaast moet er aandacht zijn voor de behoeften van de verschillende praktijken. Elke wijk in Utrecht heeft weer een andere populatie. Daardoor kunnen ook vragen van ouders en kinderen verschillen per wijk. Op deze manier wordt de jeugdhulp in Utrecht dichtbij en op maat geregeld.

Meer informatie

Kijk op Utrecht.nl

Waar: Utrecht (stad)

Betrokken organisaties:

Deel deze pagina