Betere zorg hiv-patiënten met HappiApp

Betere zorg hiv-patiënten met HappiApp

Om de toename van het aantal hiv-patiënten aan te kunnen is het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis in gesprek gegaan met patiënten. Samen hebben ze vastgesteld welke gezondheidsdoelen voor hen het belangrijkst zijn. Deze doelen zijn vervolgens vastgelegd in uitkomst-indicatoren die aangeven op welk moment OLVG waarde kan toevoegen voor de patiënt.

Aandacht voor meer dan hiv

Met de uitkomst-indicatoren krijgen patiënten een 360°-behandeling, waarbij niet alleen op hiv wordt gefocust. In plaats daarvan staat de gehele gezondheid centraal. Eens per jaar vult de patiënt bijvoorbeeld een vragenlijst in over de kwaliteit van leven. Hierin komen onderwerpen als slaap, pijn, angst en somberheid aan bod. Patiënten vullen deze vragenlijst thuis in, waardoor ze de vragen veilig en in rust kunnen beantwoorden. Op die manier komt de arts depressies of andere problemen eerder op het spoor.

Arts bekijkt app op telefoon

Digitaal Dashboard

OLVG houdt de uitkomst-indicatoren bij in een digitaal dashboard. Zo kunnen de arts en patiënt gemakkelijk zien hoe de patiënt ervoor staat. Ook buiten de spreekkamer hebben patiënten inzicht in hun uitkomst-indicatoren met de HappiApp. Transparantie is zo de eerste interventie. Doordat mensen zien wat hun gezondheidsrisico’s zijn en hoe ze deze kunnen verminderen, worden zij gemotiveerd hun leefstijl aan te passen. Hierdoor is bijvoorbeeld het percentage rokers en daarmee het risico op hart- en vaatziekten gedaald.

360°-aanpak dankzij een meerjarig bundelcontract

Om de 360°-behandeling te laten slagen, heeft OLVG een meerjarig contract afgesloten met Zilveren Kruis. Hierdoor kan het ziekenhuis drie jaar lang investeren in betere zorg voor hiv-patiënten. Daarbij is sprake van een bundelcontract, waarmee OLVG vanuit één bundel alle gezondheidsdoelen kan financieren.

Tips voor collega’s

Guido, internist bij  OLVG, geeft vier tips aan collega’s die op eenzelfde manier de zorg willen verbeteren:

  1. Het is ontzettend belangrijk dat je het samen met de patiënt doet. Niet alleen de patiënt centraal stellen, maar de patiënt aan het roer houden. Dat kan met behulp van patiëntenverenigingen en focusgroepen.
  2. Beperk de administratieve last voor de arts. Zorg dat je een datamanager en IT-ondersteuning hebt die de patiëntendata inzichtelijk maken.
  3. Onderstreep het belang van teamwork. Zorg dat je iedereen meekrijgt en dat iedereen een stukje verantwoordelijkheid heeft.
  4. Maak gebruik van slimme zorg en E-health.

Contactgegevens

Meer weten? Neem contact op met de initiatiefnemer.

Waar: Amsterdam

Betrokken organisaties: 

  • OLVG
  • HappiApp
  • Zilveren Kruis

Meer informatie

Value-based healthcare

Financiering

Happi App