Betere informatieoverdracht in de acute zorg

In de acute zorg is het belangrijk zo snel mogelijk te weten wat er aan de hand is. Dezelfde taal spreken en volgens een eenduidige methode werken is belangrijk. Huisartsen, ambulanciers en medisch specialisten kunnen zo de patiëntinformatie goed en snel delen.

Arts glimlacht naar de camera
© VWS

30.000+ patiënten met een acuut probleem

In Limburg melden zich jaarlijks meer dan 30.000 patiënten met een acuut probleem op de Eerste Hulp. Daarvan is de helft ouder dan 65 jaar. Bij kwetsbare ouderen is het moeilijk te bepalen welke hulp iemand nodig heeft, hoe urgent de klachten zijn en welke arts naar ze moet kijken.

Knelpunten verhelpen

De focusgroep Acute interne geneeskunde richt zich op kwetsbare ouderen. Onder regie van Maastricht UMC+ worden werkprocessen en knelpunten van Limburgse ziekenhuizen, huisartsen en ambulancediensten in kaart gebracht. De focusgroep stelt werkprotocollen op en geeft trainingen. Er wordt ook gewerkt aan eenduidige informatieoverdracht.

Een snelle indicatie

De overdrachtsmethode Situation Background Assessment Response (SBAR) geeft snel een goede indicatie van wat er aan de hand is, welke hulp geboden is en wie wat moet doen. Stel: een huisarts treft een patiënt in shock aan en belt met de ambulancedienst. Volgens de methode gaat de overdracht als volgt: 

Contactgegevens

Waar: Limburg

Betrokken organisaties:

Meer informatie

Kijk op de website van Netwerk Acute Zorg Limburg.

Deel deze pagina