Betere hulp voor zieke kinderen met TRANSIT

Betere hulp voor zieke kinderen met TRANSIT

Eén op de vier gezinnen met een ernstig ziek kind heeft sociale en emotionele problemen. Het Amalia kinderziekenhuis, gemeenten in regio Nijmegen en diverse zorgorganisaties startten TRANSIT. Een project dat ernstig zieke kinderen en hun gezin helpt in het dagelijkse leven.

Ziek meisje lacht

Beter worden is een uitdaging

Thuis herstellen kan veel uitdagingen met zich meebrengen voor een kind en het gezin. Ook thuis moeten er bepaalde medische handelingen gedaan worden of medicatie genomen worden. Een moeilijke thuissituatie, zoals een scheiding, of financiële problemen, helpen het kinde niet om beter te worden. Een kind kan hierdoor soms weer opgenomen worden.

In het TRANSIT-project werken maatschappelijk werkers, jeugd-GGZ, het sociaal wijkteam, de psycholoog en de begeleider van school. Deze ketensamenwerking leidt tot snellere verwijzing, betere overdracht en minder heropnames.

Zorg rondom het kind

Voor het kind wordt een totaal plan opgesteld, waarbij de zorgverleners rekening houden met de specifieke context van het gezin. Kind en ouders krijgen een vragenlijst om de sociale en emotionele veerkracht van kind en gezin in te schatten. 

Daarnaast worden de behoeftes uitgevraagd. Als een kind wil blijven sporten dan wordt er gekeken of en hoe dat mogelijk gemaakt kan worden. Ook wordt er rekening gehouden met de levensfase van het kind.

Kennis delen en opleiding voor hulpverleners

Om kennis over medische behandeling te delen, is een scholingstraject opgestart voor hulpverleners binnen en buiten het ziekenhuis. Ook zijn er werkwijzen ontwikkeld door de psychologen in het Amalia kinderziekenhuis. Deze kunnen psychosociale zorgverleners buiten het ziekenhuis gebruiken in de behandeling.

Contactgegevens

Meer weten? Neem contact op met de initiatiefnemer.

Waar: Regio Nijmegen

Betrokken organisaties:

  • Amalia kinderziekenhuis (Radboudumc)
  • Gemeenten in regio Nijmegen

Meer informatie

Het TRANSIT project is een initiatief van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis in samenwerking met de gemeenten Regio Nijmegen, Coöperatie VGZ, entrea lindenhout, de vrijgevestigde jeugd GGZ Nijmegen, Karakter, Propersona, GGD Gelderland-Zuid, Kinderthuiszorg en Stichting Kind en Ziekenhuis. Het project is mede mogelijk gemaakt door Zorginstituut Nederland in het kader van de subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg (Samen beslissen).

Lees meer informatie over het TRANSIT-project op de website van Radboudumc.