Betere begeleiding voor mensen met eczeem

In 2017 startte huidtherapeut Karlijn Sterkenburg een projectgroep in Veenendaal. Doel was de eerstelijnszorg rond eczeempatiënten te versterken en zo hun kwaliteit van leven te verbeteren. De aanleiding? Een groot gebrek aan begeleiding en informatie voor de patiënten. Initiatiefnemer Karlijn Sterkenburg: “Het leren omgaan met de aandoening stond in de eerste lijn niet centraal.”

Direct contact met huidtherapeuten in de eerste lijn

Eczeem heeft veel impact op het leven van patiënten. Patiënten krijgen niet alleen te maken met lichamelijke, maar ook psychische klachten. Door schaamte blijven ze bijvoorbeeld vaker thuis. Een goede behandeling vraagt daarom om een bredere aanpak, maar dit is nog lang niet altijd vanzelfsprekend. Karlijn startte daarom een projectgroep die eczeempatiënten direct met huidtherapeuten in de eerst lijn in contact brengt. In de groep zitten huidtherapeuten, een apotheker, huisartsen, een dermatoloog, een GGZ-praktijkondersteuner en iemand namens de patiëntenvereniging. “We hebben vertegenwoordiging op alle vlakken, alleen het consultatiebureau doet nog niet mee. Maar daar zijn we mee bezig.”

Direct geholpen in een helder traject

Eczeempatiënten kunnen nu na de diagnose meteen een afspraak maken met de huidtherapeut, die ze in maximaal drie consulten helpt. Het contact wordt hierdoor veel laagdrempeliger voor de patiënt. Daarnaast organiseren de betrokken zorgverleners een aantal keer per jaar een gezamenlijk spreekuur. Dit helpt bij het delen van kennis onderling en zorgt voor korte lijntjes tussen de betrokken zorgverleners. Om dit alles mogelijk te maken, stellen ze in overleg met Menzis een businessplan op voor de vergoeding van de consulten.

Een extra stap, maar eerder bij de finish

Als de standaardbehandeling niet aansloeg, verwees de huisarts zijn patiënt voorheen rechtstreeks door naar de dermatoloog. Patiënten moesten daarna zelfstandig aan de slag met hun behandeling. Deze misten hierbij vaak de begeleiding die ze nodig hadden. Met een extra stap in het behandelproces komen patiënten minder vaak terug bij de huisarts en/of dermatoloog. Bovendien is huidtherapie goedkoper en krijgen patiënten gerichter informatie en ondersteuning. Bij het eerste consult krijgen patiënten bijvoorbeeld een specifieke vragenlijst over welke invloed het eczeem op de kwaliteit van leven heeft. Bij het derde consult krijgen ze deze vragenlijst opnieuw. Zo stemmen ze het behandelproces af op de behoeften van de patiënt en kunnen ze het effect van de zorg goed meten.

Meer rust en betere oplossingen

Voor patiënten is het fijn dat er minder doorverwijzingen nodig zijn. Hierdoor ervaren zij meer rust. Ook de huisartsen ervaren deze werkwijze als prettig. Zij kunnen nu betere oplossingen bieden. ‘‘Het is niet meer puur: ‘Hier is een zalfje, of hier is een verwijzing naar de dermatoloog’. Ze houden het nu dichter bij zich.”

Eerst lokaal, dan landelijk

De ambitie van Karlijn is om uiteindelijk te komen tot een landelijke aanpak die bijdraagt aan preventie van ernstige eczeemklachten. Maar voor het zover is, richt ze zich op haar nabije omgeving. In het najaar van 2020 organiseert zij een symposium om alle artsen in Veenendaal te betrekken. Door artsen beter te informeren, gaan zij anders nadenken en andere keuzes maken met betrekking tot patiënten. ‘‘Zo hoop ik uiteindelijk samen van Veenendaal een eczeem-vriendelijk dorp te maken.”

Tips

  • Ga het gesprek aan met patiënten en zoek uit met welke behoeften en vragen patiënten lopen.
  • Hou het in eerste instantie klein en lokaal, dichtbij de patiënten en zorgverleners.
  • Investeer in je netwerk! Een stevig netwerk van zorgverleners die graag samenwerken is onmisbaar bij dit soort projecten.

Wil je in contact komen met de initiatiefnemer? Klik dan hier.