Betere begeleiding voor eczeempatiënten

Eczeem heeft veel impact op het leven van pati├źnten. Pati├źnten krijgen niet alleen te maken met lichamelijke, maar ook psychische klachten. Een goede behandeling vraagt daarom om een bredere aanpak. Een huidtherapeut heeft daarom de projectgroep Huidzorg opgericht in Veenendaal.

Direct contact met huidtherapeuten

Pati├źnten werden voorheen doorgestuurd naar de dermatoloog als de standaard behandeling niet aansloeg. Vervolgens moesten zij zelfstandig aan de slag met hun behandeling. In het proces misten pati├źnten begeleiding.

In de nieuwe aanpak is er een nieuwe stap bij gekomen. Eczeempati├źnten kunnen na de diagnose meteen een afspraak maken met de huidtherapeut, die ze in maximaal drie consulten helpt. Met deze stap in het behandelproces komen pati├źnten minder vaak terug bij de huisarts en/of dermatoloog.

Persoon smeert zalf op de rug van zijn hand
© VWS / PureBudget

Meer rust en begeleiding

Voor pati├źnten is het fijn dat er minder doorverwijzingen nodig zijn. Hierdoor ervaren zij meer rust. Ook de huisartsen ervaren deze werkwijze als prettig. Zij kunnen nu betere oplossingen bieden. Bovendien is huidtherapie goedkoper en krijgen pati├źnten gerichter informatie en ondersteuning.

Kennisdeling en korte lijnen

De betrokken zorgverleners organiseren ook een aantal keer per jaar een gezamenlijk spreekuur. Dit helpt bij het delen van kennis onderling en zorgt voor korte lijntjes tussen de betrokken zorgverleners.

Tips van de initiatiefnemer:

Meer informatie

De projectgroep heeft als doel om de eerstelijnszorg rond eczeempati├źnten te versterken en zo de kwaliteit van leven te verbeteren. In de groep zitten huidtherapeuten, een apotheker, huisartsen, een dermatoloog, een GGZ-praktijkondersteuner en iemand namens de pati├źntenvereniging. Om dit alles mogelijk te maken, stellen ze in overleg met Menzis een businessplan op voor de vergoeding van de consulten.

Contactgegevens

Meer weten? Neem contact op met de initiatiefnemer.

Waar: Veenendaal

Deel deze pagina