Astma bij kinderen beter onder controle met online monitoring

Kinderen met astmatische klachten hebben regelmatige controles nodig om hun aandoening beheersbaar te houden. De methode Luchtbrug vervangt een deel van de ziekenhuiscontroles door digitale monitoring. Jonge patiënten hoeven minder vaak naar het ziekenhuis, maar worden toch goed in de gaten gehouden door hun arts.

Online vragenlijst

Luchtbrug is een online tool waarmee kinderen met astma en hun ouders de klachten zelf kunnen managen. Kinderen vullen maandelijks een online vragenlijst in over hoe het met ze gaat. De behandelend arts kan de ingevulde gegevens inzien. Op basis van de vragenlijsten bepaalt de arts of een ziekenhuiscontrole nodig is. Ook kunnen artsen via de tool op afstand contact houden met hun patiënten. Het aantal ziekenhuisbezoeken kan hiermee tot de helft teruggebracht worden.

 Zorg afstemmen op patiënt 

Onderzoek van Radboudumc Amalia, initiatiefnemer van Luchtbrug, laat zien dat de astmacontrole verbeterde bij kinderen die online gemonitord werden. De data van de vragenlijst biedt zoveel extra informatie dat artsen de zorg beter kunnen afstemmen op de patiënt. Bijkomend voordeel is dat artsen hun spreekuur efficiënter kunnen inrichten en meer tijd hebben voor de patiënten die dat nodig hebben. Luchtbrug draagt zo op een kostenbesparende manier bij aan persoonsgerichte zorg.

NZa-regeling helpt bij opschaling

Radboudumc Amalia kinderziekenhuis heeft al in 2010 de eerste stappen gezet om Luchtbrug te ontwikkelen. Inmiddels wordt het in 18 ziekenhuizen gebruikt en is zorgverzekeraar VGZ actief betrokken om Luchtbrug op te schalen. Radboudumc Amalia en VGZ maken daarbij gebruik van de beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten. Dankzij deze regeling kan VGZ een kostendekkend tarief bieden en kan Luchtbrug worden doorontwikkeld.

Meer informatie

Waar: heel Nederland

Betrokken organisaties:

Deel deze pagina