Iedereen weet dat kwetsbare ouderen niet thuishoren op de Spoedeisende Hulp of het ziekenhuis als het niet strikt medisch noodzakelijk is. Ze hebben warme en liefdevolle zorg nodig, is de overtuiging van zorgorganisatie Aafje. Voor deze mensen biedt Aafje een kortdurend verblijf aan, waarin een team van specialisten vaststelt wat nodig is en een passende oplossing regelt.

Zorg van Aafje

Beeld: Aafje

Die oplossing kan hulp thuis zijn, een verblijf in het verpleeghuis of revalidatiecentrum of ondersteuning vanuit de eerstelijns zorg.

Op zoek naar het verhaal

Het team van Aafje bestaat uit een multidisciplinair behandelteam onder aanvoering van een gespecialiseerd arts en verpleegkundigen.
Marco van Duuren: ‘Als een kwetsbare oudere wordt behandeld aan een letsel als gevolg van een val, staat die val vaak niet op zichzelf. Er zit een wereld achter. Dit zien we vooral bij de meest kwetsbaren in de samenleving. Vaak is zelfs de huisarts niet op de hoogte van de omstandigheden thuis. Wij halen het achterliggende verhaal boven water. Binnen vijf dagen hebben we een goed beeld van de situatie en hebben we passende vervolgzorg geregeld.’

Organisaties in de regio

Aafje werkt zeer nauw samen met de SEH’s van de ziekenhuizen in de regio. Op dit moment onderzoekt Aafje of de AZA ook direct toegankelijk gemaakt kan worden voor HAP’s en huisartsen in de regio. De AZA heeft maximaal 20 bedden. En mensen kunnen er 7 dagen per week tussen 08.00 uur en 23.00 uur opgenomen worden. Ook werkt Aafje nauw samen met andere ouderenzorgorganisaties. Ze willen bewust niet alle ouderen vanaf de acute zorgafdeling in de eigen organisatie onderbrengen. Als ouderen een andere voorkeur hebben voor vervolgzorg, is dat mogelijk.’

Afspraken met zorgverzekeraars

Alle zorgverleners zijn het erover eens dat de acute zorgafdeling bij Aafje betere zorg is dan een verblijf in het ziekenhuis of terugzenden naar huis. Daarnaast is de acute zorgafdeling veel goedkoper dan een ziekenhuis. Iets dat ook wordt opgemerkt door zorgverzekeraars. Met vier zorgverzekeraars heeft Aafje goede afspraken gemaakt over de vergoeding van opname op de acute zorgafdeling. Met andere verzekeraars zijn ze in gesprek.

Zendingswerk

‘Het is belangrijk dat er meer zorgverzekeraars bijkomen, zodat we nog meer ouderen kunnen helpen’, zegt Van Duuren. ‘We hebben nu 21 bedden. Als het aan ons ligt kunnen we op deze bedden nog meer mensen helpen dan we nu al doen. Niet alle zorgverzekeraars zijn al bereid om het voor ons passende tarief te vergoeden. Sommigen verwijzen ons voor geld door naar het ziekenhuis. Maar we zijn ervan overtuigd dat dit een goed voorbeeld is van juiste zorg op de juiste plek’, stellen Rijsdijk en Van Duuren. ‘Aafje acute zorgafdeling is nu een maand volledig operationeel. Meer dan 80 patiënten hebben zich gemeld en de passende vervolgzorg gekregen.’

Wat ga je doen in 5 dagen?

Het advies dat Van Duuren en Rijsdijk willen meegeven aan andere initiatiefnemers is dan ook flink te investeren in overleg met zorgverzekeraars en ervoor zorgen dat alle regionale zorgorganisaties en ziekenhuizen aanhaken om te voorkomen dat er een voorkeursleverancier is. ‘Daarnaast is het belangrijk de kwaliteit van zorg goed in de gaten te houden ‘, zegt Rijsdijk. ‘De opname is kort, vijf dagen. Je moet dus heel helder in kaart brengen wat je tijdens dat verblijf gaat doen en welke professionals je daarvoor nodig hebt. Daarnaast is het belangrijk dat zowel de cliënt als familie/mantelzorgers worden geïnformeerd wat de acute zorgafdeling inhoudt en welke vervolgstappen je kunt nemen.’

Gegevens

Waar: Regio Rotterdam

Betrokken organisatie: Aafje

Meer informatie

Kijk op Aafje.nl