Passende ondersteuning en zingeving op de zorgboerderij

Zorg waarin het functioneren van de mens centraal staat is lang niet altijd vanzelfsprekend in het huidige zorglandschap. Dat het wel degelijk mogelijk is, laten de vele zorgboerderijen zien die Nederland rijk is. Zorglandbouw biedt kleinschalige ondersteuning en dagbesteding aan mensen met uiteenlopende hulpvragen. Het kan voor zorgboerderijen lastig zijn om als kleine organisatie te voldoen aan alle regels. Stichting Zorgboeren Zuid-Holland ondersteunt zorgboerderijen en slaat de brug naar andere vormen van zorg.

Professionele begeleiding

Zorgboeren Zuid-Holland werkt als een zorgorganisatie. Cliƫnten kunnen bij hen worden aangemeld, waarop de stichting een passende plek bij een van de aangesloten zorgboerderijen zoekt. Een zorgprofessional van de stichting begeleidt de cliƫnt tijdens het traject bij een zorgboerderij. Deze professional coacht daarnaast de zorgboer en neemt plaats in multidisciplinaire overleggen met andere betrokkenen, zoals behandelaren, ambulant begeleiders en mantelzorgers.

Zorgboerderij De Lekhoeve

Zorgboerderij De Lekhoeve

Zorgvraag is leidend

Zorgboerderijen zijn er voor mensen met allerlei soorten uitdagingen, zoals psychische problematiek, niet-aangeboren hersenletsel, dementie en een verstandelijke beperking. De zorgvraag van de cliƫnt is leidend in de keuze voor een zorgboerderij. Een van de zorgboerderijen in het netwerk van Zorgboeren Zuid-Holland is De Lekhoeve, een veehouderij in Krimpen aan de Lek waar onder andere mensen met psychische problematiek terecht kunnen voor dagbesteding. De activiteiten variƫren van de verzorging van koeien en kalveren tot helpen koken en tuinieren. De plek en het ritme van de boerderij hebben een positieve uitwerking op cliƫnten: er zijn vaste begeleiders en er is rust, ruimte en groen. Cliƫnten vinden bovendien zingeving omdat ze nuttig bezig zijn. Hoewel er wel een zorgplan is met bijbehorende doelen, hebben cliƫnten niet het gevoel dat ze in een zorginstelling zitten.

Verlichting van administratieve lasten

De Lekhoeve is inmiddels twintig jaar actief is als zorgboerderij. Omdat zorgboerderijen aan dezelfde voorwaarden en regels moeten voldoen als andere zorginstellingen, zijn de administratieve lasten relatief groot voor deze kleine organisaties . Dit was voor De Lekhoeve de aanleiding om zich aan te sluiten bij Zorgboeren Zuid-Holland( ZBZH), die een deel van deze administratie uit handen neemt. De stichting regelt de financiƫle afhandeling van de zorg en is contractpartij van gemeenten en zorgkantoren. Ook werkt ZBZH aan de bevordering van de kwaliteit van zorg, door bijvoorbeeld beleidsdocumenten en werkdocumenten op te stellen voor zorgboeren.

Zorgboerderijen steeds populairder

Zorgboerderijen kunnen zowel een aanvulling op andere vormen van zorg bieden als een vervanging daarvoor. Een traject kan aanvullend zijn op een behandeling elders, of op onderwijs dat iemand volgt. Een zorgboerderij kan ook een overbrugging naar andere zorg zijn, bijvoorbeeld als iemand op een wachtlijst staat. Zorgboeren Zuid-Holland ziet ook steeds vaker dat mensen zelf de voorkeur geven aan een zorgboerderij boven een reguliere zorginstelling. Dit leidt tot een groeiende vraag, waardoor ZBZH meer en meer als vervanger van reguliere zorg fungeert. Zij zien in dat samenwerking hierbij wel cruciaal is, omdat zij bepaalde expertise zelf niet in huis hebben. Ze werken daarom samen met zorgaanbieders, partijen in het sociaal domein en gemeenten.

Meer informatie

Kijk op Zorgboerenzuidholland.nl

JZOJP doen we samen

Stel je vraag aan de initiatiefnemer

Wil je meer weten over dit praktijkvoorbeeld? We brengen je graag in contact met de initiatiefnemer. Mail je contactverzoek via de knop hieronder en we sturen je binnen 2 werkdagen de contactgegevens door.

Mail je verzoek

Waar: Zuid-Holland

Betrokken organisaties:

Deel deze pagina