COPD-patiënten beter geholpen met landelijk zorgpad voor longaanvallen

Jaarlijks belanden ruim 36.000 mensen met COPD in het ziekenhuis na een longaanval: een plotse verergering van klachten waarbij iemand het gevoel heeft te stikken. Voor velen van hen is het de zoveelste ziekenhuisopname. De Long Alliantie Nederland heeft samen met het Longfonds een zorgpad ontwikkeld voor de zorg tijdens en na ziekenhuisopname volgend op een longaanval. De patiĆ«nt ontvangt hiermee betere zorg, kan sneller naar huis na een opname en krijgt handvatten voor meer controle over de ziekte.Ā 


Intake met een patiënt op de longafdeling
© Long Alliantie Nederland

Patiƫnt staat centraal in zorgpad

HetĀ Zorgpad COPD LongaanvalĀ beschrijft de zorg tijdens en na ziekenhuisopname voor COPD-patiĆ«nten die een longaanval hebben gehad. Het doel van het zorgpad is het aantal ziekenhuis-opnamedagen te verlagen en de kwaliteit van leven van patiĆ«nten te verbeteren. Om dit te bereiken is de patiĆ«nt centraal gesteld in het zorgpad. De zorg rondom de patiĆ«nt wordt beter op elkaar afgestemd. Zorgverleners in de eerste en de tweede lijn werken nauwer samen en betrekken de patiĆ«nt actief bij het zorgplan. De patiĆ«nt leert signalen van een longaanval herkennen, zodat hij of zij bij een volgende longaanval op tijd aan de bel kan trekken.Ā 

Zorgpad vertalen naar eigen situatie

De Long Alliantie Nederland heeft een toolbox ontwikkeld waarmee regionale samenwerkingsverbanden het zorgpad zelf kunnen vertalen naar hun situatie. De toolbox beschrijft alle contactmomenten en interventies die samen het zorgpad vormen. Regioā€™s kunnen zelf bepalen welke interventies zij inzetten, al adviseert de Long Alliantie wel om de zes meest effectieve interventies prioriteit te geven.

Succesvolle pilot aan de basis

Het zorgpad Longaanval COPD komt voort uit een pilot van de Long Alliantie Nederland, Longfonds en zorgverleners met ruim 750 patiĆ«nten in acht regioā€™s. De pilot liet zien dat het zorgpad voordelen opleverde voor de patiĆ«nt en de zorgverleners. PatiĆ«nten waren tevredener, hoefden minder lang opgenomen te worden en hadden beter contact met hun behandelaars. Zorgverleners ondervonden meer plezier in hun werk en werkten beter samen met andere professionals. Bovendien gingen de kosten van COPD-zorg omlaag. Met de inzichten uit de pilot heeft de Long Alliantie Nederland het definitieve landelijke zorgpad ontwikkeld.

Tip: start met maximaal drie interventies

Tijdens de pilot merkten deelnemers dat het implementeren van het Zorgpad een proces is van vallen en opstaan. De Long Alliantie Nederland geeft anderen dan ook mee: onderschat de implementatiefase niet en werk planmatig. Werk daarbij niet aan teveel interventies tegelijk. Maak een keuze en kies maximaal drie onderwerpen waar je in eerste instantie op inzet. Maak bij deze keuze gebruik van de ervaringen van regioā€™s die je voor gingen. Houd ook rekening met regionale factoren als de huidige situatie en het te verwachten verbeterpotentieel.

Meer informatieĀ 

Kijk op Longaanval.nl

Contactgegevens

Meer weten? Neem contact op met de initiatiefnemer.

Waar: heel Nederland

Betrokken organisaties: