Boekingssysteem voor anderhalvelijnszorg ontzorgt huisartsen

Anderhalvelijnszorg lijkt een mooie oplossing voor de stijgende zorgvraag. Toch kan het ook extra werkdruk opleveren voor de huisarts. Het verwijzingsplatform voor anderhalvelijnszorg PluhZ ontzorgt de huisarts door een deel van de stappen in het verwijzingsproces te automatiseren. Dit leidt tot tevreden zorgverleners en patiënten, lagere kosten en minder onnodige verwijzingen naar het ziekenhuis.

Eenvoudig specialistisch onderzoek inplannen

Zorgprofessionals staan in de huisartsenpraktijk
© PluhZ

PluhZ koppelt huisartsen aan een ziekenhuis in de buurt en maakt het eenvoudig om een specialist in te schakelen voor triage of diagnose binnen de huisartsenpraktijk. Via het PluhZ boekingssysteem kan de huisarts een onderzoek door een specialist plannen, in de eigen praktijk of bij collega’s in de buurt. Het verslag van de specialist komt in datzelfde systeem te staan, zodat het beschikbaar is voor de huisarts. De patiënt hoeft hierdoor minder snel naar het ziekenhuis en krijgt sneller een uitslag.

Nieuwe kennis en kunde

Deze geautomatiseerde werkwijze levert positieve resultaten op voor huisartsen, medisch specialisten en patiënten. Door de nauwere samenwerking tussen eerste en tweede lijn doen zorgverleners nieuwe kennis en kunde op. Patiënten die liever niet naar het ziekenhuis gaan, kunnen toch gezien worden door een specialist. De huisarts wordt volledig ontzorgd doordat PluhZ planning, logistiek op zich neemt en de specialisten en apparatuur regelt. En de kosten zijn lager omdat het verwijzingsproces deels geautomatiseerd is.

Minder verwijzingen naar tweede lijn

Uit een analyse door CZ, HMC Westeinde en het HagaZiekenhuis over de afgelopen drie jaar blijkt dat huisartsen net zoveel diagnostiek aanvragen als voorheen, maar tegen een lagere stuksprijs. Bovendien was er een afname te zien van de doorverwijzingen naar de tweede lijn: 14% bij orthopedie en 12% bij MDL en interne geneeskunde. Ter vergelijking: huisartspraktijken die niet meededen verwezen juist iets vaker door naar de tweede lijn. 

Breed aanbod specialismen

PluhZ is ontstaan vanuit het project "Echo bij de huisarts", dat in 2013 door HMC Westeinde en huisartsen is uitgevoerd. Zorgverzekeraars CZ, Zorg en Zekerheid en Menzis zagen goede resultaten en ondersteunen sindsdien de opschaling van PluhZ. Inmiddels werken ongeveer 240 huisartsenpraktijken en verschillende ziekenhuizen in Noord-Brabant, Zuid-Holland en Noord-Holland met PluhZ. Het verwijzingssysteem is beschikbaar voor de specialismen echografie, KNO, gynaecologie, chirurgie, dermatologie en proctologie. 

Meer informatie

Kijk op PluhZ.nl

JZOJP doen we samen

Stel je vraag aan de initiatiefnemer

Wil je meer weten over dit praktijkvoorbeeld? We brengen je graag in contact met de initiatiefnemer. Mail je contactverzoek via de knop hieronder en we sturen je binnen 2 werkdagen de contactgegevens door.

Mail je verzoek

Over dit initiatief

Waar: Noord-Brabant, Flevoland, Gelderland, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland.

Betrokken organisaties:

Deel deze pagina