Integraal Zorgakkoord

In het najaar van 2022 is het Integraal Zorgakkoord ondertekend door partijen uit zorg, ondersteuning en welzijn. Samen werken deze partijen toe naar passendeĀ zorg en ondersteuning, samen met de patiĆ«nt, op de juiste plek en met de nadruk op gezondheid. Op deze pagina tref je praktische informatie, gepubliceerde documenten en meer informatie over het Integraal Zorgakkoord.

Download het Integraal Zorgakkoord

Ondertekenaars

Het laatste nieuws

Samenwerken in de zorg: er mag meer dan je denkt
De Mededingingswet biedt zorgaanbieders meer mogelijkheden om samen te werken dan ze zelf denken, aldus Bart Broers, directeur Zorg bij de Autoriteit Consument en Markt. Als die samenwerking maar bijdraagt aan betere zorg voor de patiënt.
Spoedgeval? Zo kies je de juiste zorg!
Huisartsen (LHV), huisartsenposten (InEen), de ambulancesector (Ambulancezorg Nederland), de spoedeisendehulpartsen (NVSHA) en het ministerie van VWS besloten mensen samen beter te informeren. Spoedgeval? Zo kies je de juiste zorg! heet de communicat
IZA-fonds Wijkverpleging voor investeringen in wijkzorg
ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben samen het IZA-fonds Wijkverpleging van 75 miljoen euro opgericht. Het fonds heeft tot doel de toegankelijkheid van de wijkverpleging te versterken.
Eerste wapenfeiten Integraal Zorgakkoord
In een brief aan de Tweede Kamer beschrijven de bewindslieden van VWS de voortgang van het Integraal Zorgakkoord. "De beweging is gestart en de eerste resulaten worden zichtbaar. Het is nu zaak om koers te houden."
Basisbeeld helpt regio’s bij opstellen regiobeelden
Regio’s kunnen nu gebruikmaken van een overzicht met beschikbare informatiebronnen. Hiermee kunnen regio’s eenvoudig de benodigde informatie verzamelen, waarmee zij een basisbeeld voor de regio kunnen maken.
Beoordelingskader impactvolle transformaties klaar voor gebruik
VWS stelt 2,8 miljard euro aan transformatiemiddelen beschikbaar om grote veranderingen in de zorg te stimuleren. IZA-partijen maakten een beoordelingskader om de transformatieplannen te toetsen.
Criteria regiobeelden en regioplannen vastgesteld
Regiobeelden en regioplannen zijn belangrijke hulpmiddelen voor regionale samenwerking. Maar waar moeten die beelden en plannen precies aan voldoen om effectief te zijn? Hiervoor is een aantal criteria vastgesteld.
Handreiking cruciale ggz voor het goede gesprek en inventarisatie
In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken dat de kerninstellingen aan de slag gaan met de inventarisatie van de cruciale ggz. Er is een handreiking gemaakt om instellingen daarbij te helpen.

Contractering en impactvolle tranformaties

Het overkoepelende doel van het Integraal Zorgakkoord vraagt ook om een andere inzet van financiĆ«le middelen. Een groot deel van de noodzakelijke activiteiten kan binnen de reguliere contractafspraken vormgegeven worden. Bij sommige activiteiten of transformaties kan dat niet of niet snel genoeg. Voor deze transformaties stelt VWS 2,8 miljard euro aan transformatiemiddelen beschikbaar.Ā 

Lees meer over contractering

Samen met patiënt en burger

© VWS

Voor een toekomstbestendige zorg is een radicaal andere manier van denken en werken nodig.Ā De ervaringen en behoeften van burgers en patiĆ«nten zijn hierbij onmisbaar.Ā  Zij vormen een belangrijke bron van kennis om veranderingen succesvol te laten landen in de samenleving. Maar hoe betrek je hen hierbij? Welke onderzoeken, hulpmiddelen en praktijkvoorbeelden kunnen professionals en samenwerkingen ondersteunen?Ā 

Op de pagina "burger- en patiĆ«ntenparticipatie" vind je alle beschikbare middelen die kunnen helpen bij het vormgeven van burger- en patiĆ«ntenparticipatie.Ā 

Kijk op de pagina "burger- en patiëntenparticipatie"

Deel deze pagina