Regionale coördinatiefunctie verblijf

Als iemand door een operatie of ongeluk tijdelijk niet thuis kan wonen, is het belangrijk dat er snel (tijdelijk) verblijf wordt gevonden. Om verwijzers zoals huisartsen en ziekenhuizen te helpen snel een plek te vinden, zijn er regionale coƶrdinatiefuncties verblijf. Hoe richt je deze coƶrdinatiefuncties het beste in? Wat kunnen we leren van voorbeelden uit de praktijk?

Regionale coƶrdinatiefuncties kunnen de vorm hebben van een centraal telefoonnummer ofĀ een website of app. Via deze functies kunnen verwijzers onder meer eerstelijnsverblijf, geriatrische revalidatiezorg en crisiszorg in de Wlz regelen. Zo kunnen zorgaanbieders in de regio in korte tijd de juiste vrije plek vinden en is de patiĆ«nt sneller geholpen.

Infographic Regionale coördinatiefuncties eerstelijnsverblijf

Infographic Regionale coördinatiefuncties eerstelijnsverblijf
© Actiz

Actiz heeft een overzicht gemaakt met regionale coƶrdinatiefuncties die 24/7 bereikbaar zijn per regio. Met het overzicht worden verwijzers ondersteund in de triage van de juiste zorg en krijgen ze inzicht in de beschikbare capaciteit.

Succesfactoren van regionale coƶrdinatiefunctiesĀ 

In september 2020 boog de expertgroep JZOJP zich over regionale coƶrdinatiefuncties: welke factoren maken zoā€™n functie succesvol? In een expertsessie werden best practices gedeeld en ervaringen uitgewisseld. De belangrijkste inzichten uit deze sessie zetten we hieronder op een rij.

Zorg dat verwijzers zich mede-eigenaar voelen

De huisarts is een belangrijke schakel voor de samenwerking tussen alle partijen. Om een regionale coƶrdinatiefunctie succesvol neer te zetten moeten verwijzers zich mede-eigenaar voelen. Dit kun je bereiken door hen vanaf het begin goed te informeren en te betrekken in het proces.Ā 

Zoek aansluiting met naburige regioā€™s

Bestaande coƶrdinatiefuncties in Nederland zijn allemaal anders georganiseerd. Om beter kennis uit te kunnen wisselen en bovenregionale samenwerking mogelijk te maken, zouden coƶrdinatiefuncties kunnen werken aan een meer uniforme werkwijze.

Coƶrdinatiefuncties met een breed verwijsaanbod kunnen meer maatwerk leveren

Coƶrdinatiefuncties verschillen in het aantal vormen van zorg waar ze patiƫnten kunnen plaatsen. Uit ervaringen van deelnemers aan de expertgroep blijkt dat een breder verwijsaanbod meer maatwerk mogelijk maakt voor de patiƫnt. Zo kan ziekenhuisopname voorkomen worden.

Kijk de reflectiesessie terug

Naast de expertsessie organiseerden het ministerie van VWS, ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland in oktober 2020 ook een reflectiesessie voor regionale coƶrdinatiefuncties. Tijdens die sessie kwamen onderwerpen als (boven)regionale samenwerking, verbreding en data-uitwisseling aan bod. Vertegenwoordigers van coƶrdinatiefuncties gaven in die sessie aan behoefte te hebben aan meer onderlinge uitwisseling. In 2021 zullen daarom vaker dergelijke sessies worden georganiseerd.Ā 

Bekijk de reflectiesessie

Deel deze pagina