Samenwerken in de wijk

Om de Juiste Zorg op de Juiste Plek te kunnen bieden op wijkniveau is samenwerking tussen organisaties essentieel. Wanneer er goed wordt samengewerkt, kunnen organisaties gemakkelijker en sneller een passende plek voor cliënten vinden. Ook draagt samenwerking bij aan tijdig verwijzen, waardoor zwaardere zorg voorkomen kan worden. Voor verschillende onderwerpen vind je tools, publicaties en praktijkvoorbeelden die je kunnen helpen om vorm te geven aan betere samenwerking in de wijk.

Deel deze pagina