Sociale basisinfrastructuur voor vitale en gezonde gemeenschappen

Bewoners willen steeds vaker zelf een bijdrage leveren aan gezondheid in hun buurt, dorp of wijk. In veel wijken zijn bewonersinitiatieven, sociaal ondernemers, professionals, gemeenten en zorgverzekeraars al bezig met het organiseren ‘van onderop’, iedereen vanuit zijn eigen perspectief.

Boekje Sociale basisinfrastructuur

In dit boekje staan de uitgangspunten, bouwstenen en randvoorwaarden voor een sociale basisinfrastructuur met sociale rechtvaardigheid als onderliggende waarde: het recht op en (online) toegang tot basisbehoeften.

Andere hulpmiddelen

Ook zijn er een praatposter en kwaliteitskader ontwikkeld die helpen met het gesprek, ontwerp of inrichting van een sociale basisinfrastructuur.

Deze hulpmiddelen komen voort uit het traject ‘Gezondheid in de buurt’ van Dialoog Gemeenschapskracht, GezondNL en Alles is Gezondheid. Binnen het traject delen bewoners, ondernemers en professionals op het gebied van gezondheid hun kennis en ervaringen.

Ga voor meer informatie naar de projectpagina van Alles is Gezondheid.

Deel deze pagina