Datagedreven regionale samenwerking

De verschuiving naar het regionaal inrichten van zorg is al enige tijd aan de gang. Hier is nog wel winst te behalen. Om regionale knelpunten in de zorg werkelijk op te lossen is het nodig om beter samen te werken en meer inzicht te hebben in de toekomstige zorgvraag. Maar hoe pak je datagedreven regionale samenwerking goed aan? Hoe ga je proactief te werk, in plaats van reactief? Hoe breng je data samen en hoe ga je om met privacywetgeving? De expertgroep JZOJP ging in een sessie op zoek naar antwoorden.

Succesfactoren van datagedreven regionale samenwerking

Veel grote zorgorganisaties baseren hun toekomstvisie op bestuurlijke aannames over de zorgbehoeften in hun regio. Maar om echt te weten wat er speelt, is betrouwbare data onmisbaar. Toch is datagedreven werken nog geen gemeengoed binnen het zorgveld. De expertgroep JZOJP organiseerde daarom in december 2020 een expertsessie om best practices van datagedreven samenwerking op te halen. 

Betrek juristen en de Functionaris Gegevensbescherming vanaf het begin

Iedereen die met data werkt, heeft te maken met privacyregelgeving en andere juridische kaders. Om vertraging te voorkomen, is het essentieel dat juristen en de aangewezen Functionaris Gegevensbescherming vanaf het begin van de samenwerking betrokken zijn. 

Verzamel zoveel mogelijk bestaande data van de aangesloten partijen

Elke deelnemende partij in een samenwerkingsverband beschikt over waardevolle data. Door zoveel mogelijk datasets bij elkaar te brengen, worden diepgaande analyses mogelijk. Wanneer je hiermee aan de slag gaat, is het verstandig om data te combineren van gemeenten (Wmo), huisartsen en ziekenhuizen.

Combineer eigen data met openbare data

Hoe vollediger je data, hoe beter je de ontwikkelingen in de regio in kaart kunt brengen. Het kan dan ook zinnig zijn om de data die aangesloten partijen zelf in beheer hebben aan te vullen met openbare of commerciële datasets. Denk dan bijvoorbeeld aan de basisdataset van het RIVM, regiobeelden of andere databanken.

Vervolg: routekaart

De inzichten van deze sessie en vervolgsessies zullen leiden tot een routekaart die stap voor stap laat zien hoe je aan de slag kunt met datagedreven regionale samenwerking. Zodra deze kaart gereed is, kun je deze hier downloaden.

Deel deze pagina