Er liggen grote uitdagingen voor ons om de zorg van goede kwaliteit, toegankelijk en betaalbaar te houden. Tegelijk willen we de zorg nog meer patiëntgericht organiseren. Dit vraagt om een verdieping van samenwerking in regio’s, netwerken en over domeinen heen. Het succes van zulke intensieve samenwerkingen valt of staat met een basis van data, een samenhangende visie en aanpak en goede afspraken. Op de themapagina's hieronder vind je handige hulpmiddelen en publicaties om samenwerking naar een hoger plan te tillen.

Deel deze pagina