Persoonsgerichte zorg heeft een gunstig effect op de gezondheid, omdat niet de aandoening, maar de mens centraal staat. Zorg die afgestemd is op de behoeften en situatie van de patiënt is extra relevant bij mensen in achterstandssituaties, bij wie vaak sprake is van complexe problematiek en minder goede gezondheidsvaardigheden.

Menukaart voor zorgverleners in de eerstelijn

Expertisecentrum Pharos stelde een menukaart samen die zorgverleners in de eerstelijn helpt om betere persoonsgerichte zorg te leveren. Managers en bestuurders van zorggroepen en gezondheidscentra kunnen de menukaart gebruiken om persoonsgerichte zorg te faciliteren binnen de organisatie. 

Kijk voor meer informatie over deze publicatie op Pharos.nl.

Deel deze pagina