In elke gemeente wonen mensen met een vluchtelingenachtergrond. Zij hebben vaker psychische en sociale problemen dan de gemiddelde inwoner. Tegelijk zijn zorg en ondersteuning vaak minder toegankelijk, terwijl die zo belangrijk zijn om de veerkracht van mensen te versterken en ergere problemen te voorkomen.

Hoe zorg je er als hulpverlener voor dat vluchtelingen binnen je wijk de juiste ondersteuning krijgen? Wat kun je doen om bij te dragen aan een betere psychische gezondheid? En hoe kun je daarin samenwerken met andere hulpverleners binnen de wijk? Twee publicaties van Pharos geven een kader voor betere ondersteuning aan mensen met een vluchtelingenachtergrond.

Wijkgericht werken aan de psychische gezondheid van vluchtelingen

De publicatie Wijkgericht werken aan de psychische gezondheid van mensen met een vluchtelingenachtergrond  bevat informatie, tips en adviezen voor hulpverleners die met deze doelgroep werken. Sociaal wijkteams, huisartsen en poh-ggz kunnen hier baat bij hebben. In de publicatie komen thema’s aan bod als: belangrijke vaardigheden voor het werken met vluchtelingen, wijkgericht werken en de aanpak van psychische problemen.

Tien herkenbare praktijksituaties

De publicatie Hoe help ik een vluchteling beschrijft de vragen die leven onder professionals in de eerstelijn en het sociaal domein aan de hand van tien casussen. Deze praktijksituaties kunnen meer inzicht geven in de manieren waarop je vluchtelingen met psychische en sociale problemen kunt ondersteunen.

Kijk voor meer informatie over deze publicaties op Pharos.nl.

Deel deze pagina