Mensen met een laag opleidingsniveau, weinig inkomen en/of een migratieachtergrond hebben een minder goede lichamelijke en psychische gezondheid dan anderen. Juist bij dit deel van de bevolking sluit de zorg, preventie en ondersteuning vaak onvoldoende aan. Hoe pak je gezondheidsverschillen op een duurzame manier aan? Bekijk de publicaties van expertisecentrum Pharos over dit onderwerp.

Gezondheidsverschillen in de regio aanpakken

De Juiste Zorg op de Juiste Plek draagt bij aan het verkleinen van gezondheidsverschillen in de regio. Maar hoe pak je dit in de praktijk aan? In dit infosheet zet Pharos de bouwstenen op een rij die kunnen helpen om regionale en lokale plannen vorm te geven. Ook bevat het twee praktijkvoorbeelden die tonen hoe de bouwstenen benut kunnen worden om spoedzorg voor sociale minima te voorkomen en het preventieaanbod beter toegankelijk te maken voor deze groep.

De negen principes voor een succesvolle strategie

Gezondheidsverschillen zijn hardnekkig en daardoor moeilijk op te lossen. Expertisecentrum Pharos beschrijft in deze publicatie negen principes voor een duurzame aanpak van gezondheidsverschillen. De uitgave geeft ook inzicht in de voornaamste oorzaken en mechanismen van de gezondheidskloof.

Kijk voor meer informatie over deze publicaties op Pharos.nl.

Deel deze pagina