Een goede gezondheid kan bijdragen aan meerdere opgaven van een gemeente, zoals het bieden van ondersteuning volgens de participatiewet. Gezondheid wordt maar deels bepaald door de beschikbaarheid van en toegang tot preventie en zorg. Andere belangrijke factoren zijn participatie, de fysieke omgeving, gezondheidsvaardigheden en arbeidsomstandigheden. Hoe houd je als gemeente in al die aandachtsgebieden rekening met de gezondheid van inwoners?

Handreiking aan gemeenten voor integrale aanpak

Het gemeentelijk inkoopbeleid kan een grote rol spelen in het terugdringen van gezondheidsverschillen. Pharos en Platform31 doen in het whitepaper 'Inclusief opdrachtgeverschap gemeenten' een handreiking aan gemeenten. Aan de hand van negen principes en een checklist helpt dit whitepaper beleidsmedewerkers en contractmanagers om ‘gezondheid van inwoners’ op te nemen in alle contracten, uitvoeringsplannen en subsidieafspraken van de gemeente. Het document is breed toepasbaar op alle zaken die gemeenten inkopen of waarvoor zij subsidie verlenen.

Kijk voor meer informatie over deze publicatie op Gezondin.nu.

Deel deze pagina