Zorg voor innoveren

Zorg voor innoveren is een samenwerking tussen vier overheidspartijen: Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ZonMw.

Samen wijzen zij zorgvernieuwers de weg door informatie te bieden over innoveren in de zorg en te helpen waar nodig. Informatie over uiteenlopende onderwerpen vindt u in de kennisbank op de website. Zorg voor innoveren organiseert netwerkbijeenkomsten zoals Innovatiecafés en beantwoordt vragen via hun digitale loket. Zorg voor Innoveren is ook het loket waarbij u terecht kunt met vragen over het implementeren van de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Zie ook