Zorg van Nu

Het organiseren van Juiste Zorg op de Juiste Plek vraagt om het anders organiseren van zorg. Inzet van slimme zorgoplossingen (e-health) zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel. Inmiddels zijn veel e-health oplossingen beschikbaar, maar daarvan wordt in de dagelijkse zorgpraktijk nog weinig gebruik gemaakt. Het programma Zorg van Nu wil daarom bestaande innovaties in de zorg verder brengen. Dit doen zij door bekendheid met de oplossingen te vergroten en te laten zien dat ze in de praktijk ook echt werken. Zorg van Nu gaat bijna dagelijks het land in met een eigen informatieteam. En laat zorgoplossingen zien op de website www.zorgvannu.nl en de eigen social media kanalen.

Zie ook