Loket Gezond Leven

Een belangrijke pijler van de Juiste Zorg op de Juiste Plek is het voorkomen van zorg. Dat kan onder andere door een gezonde leefstijl te stimuleren. Het Loket Gezond Leven biedt professionals en beleidsmakers kennis, tips en praktische handvatten bij hun werk aan de gezonde leefstijl van iedereen. Op de website vindt u bijvoorbeeld een overzicht van leefstijlinterventies, maar ook tips om de samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars te verbeteren.