Informatieberaad Zorg

Het Informatieberaad Zorg is een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Gezamenlijk werken de leden van het Informatieberaad aan een duurzaam informatiestelsel in de zorg.

Digitale zorg

De manier waarop wij omgaan met ziekte en gezondheid is in beweging: van de behandelkamer naar de huiskamer en van het ziekenhuis naar de smartphone. Dankzij de technologische ontwikkelingen kunnen mensen langer thuis blijven wonen, hoeven ze minder vaak naar het ziekenhuis, en kunnen vaak beter geholpen worden. Door met elkaar mooie voorbeelden te delen en te werken aan opschaling en verbetering werkt de zorg aan een goed klimaat voor digitale zorg.

Veilige en betrouwbare uitwisseling van zorggegevens

In het Informatieberaad werken overheid en zorgpartijen samen aan een basis waarin zorggegevens veilig en betrouwbaar uitgewisseld kunnen worden. Zo kan iemand vanuit een persoonlijke omgeving op een veilige en eenvoudige manier communiceren met allerlei instanties en diensten in de zorg. Bovendien kunnen zorgverleners zo efficiënt en betrouwbaar gegevens uitwisselen. Het Informatieberaad laat hiervoor de standaarden opstellen en zorgt ervoor dat ze ook gebruikt worden. Zo ontstaat een vruchtbare bodem om vanuit te werken.

Vier doelen voor gegevensuitwisseling

Deelname aan het Informatieberaad is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De leden hebben zich verbonden aan vier doelen:

  • Medicatierecepten worden op dezelfde manier uitgeschreven zodat overzicht en overdracht mogelijk is: medicatieveiligheid.
  • Mensen kunnen medische gegevens inzien en koppelen aan hun eigen persoonlijke gezondheidsgegevens: patiënt centraal.
  • Zorgverleners dragen gegevens digitaal en gestandaardiseerd over aan andere zorgverleners: overdracht.
  • En gegevens worden maar één keer vastgelegd, en daarna hergebruikt: vastleggen. 

Bloeiend ecosysteem voor digitale zorg

Het geheel van een vruchtbare bodem, waaraan het Informatieberaad werkt, en het goede klimaat voor kennisdeling en innovatie moet een bloeiend ecosysteem voor digitale zorg opleveren. Zodat digitale zorg kan groeien en onderdeel wordt van de reguliere zorg.

Zie ook