Health~Holland

Onder de naam Health~Holland stimuleert de topsector Life Sciences & Health (LSH) innovatie in deze sector. Health~Holland speelt een verbindende rol tussen bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen, patiënten en maatschappelijke organisaties. De organisatie versnelt innovatie door multidisciplinaire publiek-private partnerschappen te initiëren en stimuleren. Daarnaast geeft Health~Holland deze sector een boost door financiering aan te trekken, best practices te delen, en een sterke positionering. Hiermee versterken zij de (internationale) positie van de Nederlandse LSH-sector om de maatschappelijke uitdagingen rondom preventie, zorg en welzijn aan te gaan.

Zie ook