Wegwijzer biedt meer ruimte voor inzet digitale zorg en ondersteuning

De Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020 van de NZa geeft een overzicht van de ruimte die zorgaanbieders en zorgverzekeraars of zorgkantoren hebben voor de inzet van digitale zorg en ondersteuning. Daarmee is de wegwijzer een belangrijk hulpmiddel voor partijen die bezig zijn met De Juiste Zorg op De Juiste Plek.

Vanaf 1/1/2020 heeft de NZa de regels voor thuiszorgtechnologie verruimd en vereenvoudigd in de wijkverpleging. De nieuwe regels voor de langdurige zorg inclusief de thuiszorgtechnologie worden op korte termijn vastgesteld. In overleg met het zorgveld zijn de regels voor beide sectoren op elkaar afgestemd en aangepast. Onder de nieuwe prestatie ‘Thuiszorgtechnologie’ kunnen per 2020 in de wijkverpleging en langdurige zorg meer vormen van thuiszorgtechnologie worden vergoed.

In de medisch-specialistische zorg is declaratie van klinische zorg thuis mogelijk. De wegwijzer bevat ook een hoofdstuk over preventie en (digitale) hulpmiddelen.

Als bijlage bij de recente voortgangsrapportage De Juiste Zorg op de Juiste Plek stuurde de minister ook een brief van de NZa naar de Tweede Kamer over de bijdrage aan de beweging naar De Juiste Zorg op de Jiste Plek op thema’s als bekostiging, contracteren, verplaatsen en innoveren van zorg.

Voor vragen over de wegwijzer kunt u contact opnemen met Bernard Creutzburg: bcreutzburg@nza.nl