Rapporten

Bent u op zoek naar het volledige rapport 'de Juiste Zorg op de Juiste Plek'? Of wilt u meer informatie over één van de centrale thema's van de Juiste Zorg op de Juiste Plek? Op deze pagina vindt u een verzameling van relevante rapporten.

Rapport: De Juiste Zorg op de Juiste Plek

Met dit rapport wil de Taskforce 'Zorg op de Juiste Plek'een ontwikkeling stimuleren en verbreden. De essentie van de Juiste Zorg op de Juiste Plek is: Het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals e-health).

Rapport: Kostenontwikkeling Ziekenhuiszorg 2017

In december 2018 is de jaarlijkse rapportage over de kostenontwikkeling van de ziekenhuiszorg uitgebracht. Het rapport is opgesteld door DHD, in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). DHD verzamelt, beheert en bewerkt data van ziekenhuizen en beheert standaarden voor de registratie ervan.

Rapport: Samenwerking sociaal- en zorgdomein

In dit inspiratiedocument leest u hoe gemeenten en zorgverzekeraars samenwerking tussen sociaal en medisch domein kunnen vormgeven of verdiepen.