Kamerstukken

De Juiste Zorg op de Juiste Plek is een beweging voor en door het veld. Maar ook in de politiek is er volop aandacht voor dit onderwerp. Op deze pagina zijn kamerstukken te vinden die betrekking hebben op de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Kabinetsreactie op het rapport van de Taskforce 'de Juiste Zorg op de Juiste Plek'

In deze brief leest u de Kabinetsreactie op het rapport van de Taskforce 'de Juiste Zorg op de Juiste Plek'. Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurde deze op 11 oktober 2019 naar de Tweede Kamer.

Kamerbrief over E-healthweek

Van 21 tot en met 26 januari 2019 vond voor de derde keer de jaarlijkse landelijke e-healthweek plaats. Tijdens deze week vonden meer dan 270 evenementen door heel Nederland plaats. Het doel was zoveel mogelijk mensen met e-health in contact te brengen en hen de mogelijkheden ervan te laten ervaren.

Ook de politiek besteedde volop aandacht aan de e-healthweek. In deze brief schrijft minister de Jonge over de evenementen die hebben plaatsgevonden tijdens de e-healthweek. Daarnaast zijn in deze brief mooie e-health voorbeelden terug te vinden.