Handreikingen

Handreikingen inzet Verpleegkundig Specialist

Infographic: ‘Denkt u na over een verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA) in de huisartsenpraktijk?'

Denkt u als huisarts na over een verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA) in uw praktijk? Dit document is een keuzehulp die u als huisarts kunt gebruiken om te bepalen of de inzet van een VS of PA bij u past.

Handreiking: 'In 5 stappen naar een projectplan voor het opleiden en inzetten van VS of PA'

Wilt u als huisarts een verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA) opleiden en inzetten in uw praktijk? Dit document helpt u om in vijf stappen tot een projectplan te komen.

Handreikingen patiëntbetrokkenheid

Brochure: gemeenschapskracht

Deze brochure is een gids om te komen tot meer gemeenschapskracht. Wat betekent het begrip gemeenschapskracht eigenlijk en waarom is het zo belangrijk? Deze brochure laat zien wat het betekent als onze participatiemaatschappij kantelt van zelfredzaamheid naar samenredzaamheid. En als onze zorg en ondersteuning wordt georganiseerd vanuit de leefomgeving: kleinschalig, lokaal en samen met bewoners. Ook laat de brochure zien hoe bewonersinitiatieven zich ontwikkelen naar echte bewonerscollectieven. Tot slot bevat de brochure een aanzet tot een wijkgerichte aanpak in vier stappen.

Handreiking: methodiek patiëntgerichtheid in regionale samenwerking

Patientgerichtheid vormt de morele kern van de gezondheidszorg en levert een bewezen bijdrage aan betere uitkomsten van zorg. Voor het inzichtelijk maken van de mate van patientgerichtheid heeft Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met CZ, Zorgbelang organisaties, NPCF en IQ Healthcare een methodiek ontwikkeld waarmee regiopartijen een regionale verbeteragenda kunnen formuleren en uitvoeren.