Links naar andere partijen en programma's

Verschillende programma's dragen bij aan de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Soms gericht op een specifieke doelgroep of onderwerp, soms in de volle breedte. Op deze pagina vindt u links naar deze programma's en partijen, zodat u zich kunt laten informeren en inspireren. Of de verbinding kunt opzoeken, want de Juiste Zorg op de Juiste Plek is een gezamenlijke opgave.  

Actie Leer Netwerk

Er is nu al een tekort aan medewerkers in zorg en welzijn. En dit tekort dreigt groter te worden als we de zaken niet anders gaan aanpakken. Het Actie Leer Netwerk zorgt voor de doe- en organisatiekracht om de landelijke en regionale aanpak van de arbeidsmarktknelpunten te ondersteunen, verbeteren en versnellen.

Health Holland

Onder de naam Health~Holland stimuleert de topsector Life Sciences & Health (LSH) innovatie in deze sector. Health~Holland speelt een verbindende rol tussen bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen, patiënten en maatschappelijke organisaties. De organisatie versnelt innovatie door multidisciplinaire publiek-private partnerschappen te initiëren en stimuleren. Daarnaast geeft Health~Holland deze sector een boost door financiering aan te trekken, best practices te delen, en een sterke positionering. Hiermee versterken zij de (internationale) positie van de Nederlandse LSH-sector om de maatschappelijke uitdagingen rondom preventie, zorg en welzijn aan te gaan.

Gezond in...

Gezond in… is het stimuleringsprogramma dat GIDS-gemeenten helpt bij het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Het gaat daarbij niet om blauwdrukken maar om het aansluiten bij wat gemeenten al doen. Het programma biedt de gemeenten vier jaar lang advies, praktische instrumenten en landelijke- en regionale bijeenkomsten.

JuMP

De Juiste Medisch Specialistische Zorg voor de Patiënt (JuMP): dat is waar de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) en haar leden aan werken via het programma JuMP.

Waar begin je met het organiseren van de Juiste Zorg op de Juiste Plek en hoe doe je dat? Dit zijn vragen die de verandering soms in de weg staan. De stroomversnellers en de JuMP-scan die u op de JuMP-website vindt, bieden handvatten om die drempel weg te nemen, en het proces in de eigen organisatie en regio op te starten of op te schalen.

Loket Gezond Leven

Een belangrijke pijler van de Juiste Zorg op de Juiste Plek is het voorkomen van zorg. Dat kan onder andere door een gezonde leefstijl te stimuleren. Het Loket Gezond Leven biedt professionals en beleidsmakers kennis, tips en praktische handvatten bij hun werk aan de gezonde leefstijl van iedereen. Op de website vindt u bijvoorbeeld een overzicht van leefstijlinterventies, maar ook tips om de samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars te verbeteren.

Patiëntenfederatie

Bij het organiseren van de Juiste Zorg op de Juiste Plek staat het dagelijks functioneren van mensen centraal. Betrokkenheid van de mensen waar het om gaat is daarom cruciaal. Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt ruim 200 patiënten- en consumentenorganisaties. Op basis van de ervaringen van mensen helpen zij de zorg steeds beter aan te sluiten bij wat mensen vragen.

Zorg van Nu

Het organiseren van Juiste Zorg op de Juiste Plek vraagt om het anders organiseren van zorg. Inzet van slimme zorgoplossingen (e-health) zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel. Inmiddels zijn veel e-health oplossingen beschikbaar, maar daarvan wordt in de dagelijkse zorgpraktijk nog weinig gebruik gemaakt. Het programma Zorg van Nu wil daarom bestaande innovaties in de zorg verder brengen. Dit doen zij door bekendheid met de oplossingen te vergroten en te laten zien dat ze in de praktijk ook echt werken. Zorg van Nu gaat bijna dagelijks het land in met een eigen informatieteam. En laat zorgoplossingen zien op de website www.zorgvannu.nl en de eigen social media kanalen.