Preventiecoalitie starten of versterken

Met de subsidieregeling Preventiecoalities wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) structurele samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten op het gebied van preventieactiviteiten voor risicogroepen stimuleren en activeren.

Doel is om zo de gezondheid van deze groep te verbeteren. Willen zorgverzekeraar en gemeente samen stappen kunnen zetten, is een gezamenlijke coördinatie nodig. Zorgverzekeraars en gemeenten kunnen met de subsidieregeling Preventiecoalities een derde van de kosten van de procescoördinatie van een gezamenlijke aanpak van effectieve preventieactiviteiten voor risicogroepen financieren.

Wie kan de subsidie aanvragen?

De subsidie kan uitsluitend door zorgverzekeraars worden aangevraagd, in samenwerking met één of meerdere gemeenten. Het is mogelijk dat meerdere zorgverzekeraars betrokken zijn bij een preventiecoalitie. In dit geval vraagt één van die verzekeraars subsidie aan. Deze verzekeraar geldt dan als penvoerder.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden? Lees verder op https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/subsidieregeling-preventiecoalities