Financiële ondersteuning regiobeeld

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) steunt partijen financieel bij het opstellen van een regiobeeld. Partijen kunnen een voucher aanvragen bij ZonMw. Met het aanvragen van een Voucher wordt opdracht verleend voor ondersteuning bij het maken van een gedeeld regionaal beeld van de sociale situatie, de gezondheidssituatie en de behoeften in een regio. Meer informatie over dit programma kunt u vinden op de website van ZonMw.

Patiëntvergoeding

Ook stelt VWS een passende vergoeding beschikbaar voor patiënten die hun perspectief inbrengen in de regionale samenwerking. Zij weten immers met welke ondersteuning zij het best geholpen zijn of hoe de zorg beter georganiseerd kan worden. Het gedeelde toekomstbeeld van een regio wordt daarom gemaakt mèt patiënten en ervaringsdeskundigen!

PGO-support kan helpen bij het werven en selecteren van de juiste persoon of personen. De ervaringsdeskundigen krijgen trainingen aangeboden om hun eigen situatie te vertalen naar de behoefte van de groep, maar bijvoorbeeld ook over de interpretatie van data. Bovendien ontvangen zij een vergoeding voor hun deelname aan de overleggen over de regiobeelden. PGO keert deze vergoeding uit. PGOsupport werkt samen met de cliënten- en patiëntenorganisaties.

Geïnteresseerd en op zoek naar meer informatie? Neem contact op met www.pgosupport.nl.