Vlog regiobijeenkomst Amsterdam

16 april vond de regiobijeenkomst 'de Juiste Zorg op de Juiste Plek' plaats in Amsterdam. Petra Doets nam deel aan de bijeenkomst. In deze vlog deelt zij haar ervaringen.

(Een draaideur leidt naar een ruimte waar een bord staat met de tekst: De juiste zorg op de juiste plek. Een vrouw:)

RUSTIGE MUZIEK

Vandaag zijn we bij de regiobijeenkomst in Amsterdam van de Juiste Zorg op de Juiste Plek.
Vandaag spreek ik Petra Doets. Welkom.
-Hallo.
Jij hebt je vandaag ingeschreven voor deze bijeenkomst en je bent hier namens de KNGF. En dat staat voor...?
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.
Aha. Petra, wat brengt jou hier vandaag? Wat hoop je hier te halen?
Nou, ik ben vooral nieuwsgierig naar de plannen die we met elkaar hebben.
Ik zie wel een zorgsysteem dat op de lange termijn onhoudbaar is dus ik zie ook wel in dat we het anders moeten doen.
Ik hoor graag de verhalen, voorbeelden en plannen hoe we dat dan anders gaan doen.
Nou, we gaan zo meteen beginnen.
We zijn hier even van tevoren snel gaan zitten en we gaan nu naar de plenaire bijeenkomst en daarna naar een zorgatelier, waar je die voorbeelden te horen krijgt.
Leuk.
Je bent net bij het plenaire gedeelte geweest, Petra.
Of in ieder geval begrepen dat Dianda Veldman gesproken heeft als dagvoorzitter. Zij is van de Patiëntenfederatie.
Toen hadden we Olivier Gerrits van Zilveren Kruis en we hadden een spreker die vertelde uit zijn ervaring in de ggz die heet Chris Maagd.
En wat vond je zoal van dat plenaire gedeelte?
Nou, ik vond het vooral ook goed dat Chris daar stond.
Hij gaf daarin heel eerlijk aan wat hem overkomen is en hoe hij daarmee om is gegaan.
-Ja.
En dan zie je hoe belangrijk het is om een netwerk om je heen te hebben niet alleen met zorgverleners, maar ook met familie en met vrienden en dat je met elkaar heel veel kan betekenen voor patiënten of burgers.
Dat heeft wel indruk gemaakt.
Toen ging ze naar het zorgatelier, en dat ging over transmurale zorg in Amsterdam.
Wat pakte je daaruit mee, eigenlijk? Wat vond je daarvan?
Ik vind het sowieso al heel mooi dat ze in Amsterdam breed afspraken maken.
Je zag hier de SIGRA, die het als onafhankelijke partij organiseert met de huisarts en de ziekenhuizen.
En heel duidelijk afspraken met elkaar maken hoe te werken.
Ook daarin denk ik: er is nog wel meer, waarin we...
En meer is voor mij ook uiteindelijk die...
Het gaat om gedragsverandering bij patiënten, ook.
Dus daarin zit nog wel een stukje waar we nog wel kunnen aanvullen.
Dat is iets heel moeilijks, gedragsverandering.
Ik denk dat we met alle zorgverleners zouden moeten nadenken hoe we daarin een activerende rol kunnen hebben.
Voor mij is de PGO, het kwam ook ter sprake de persoonlijke gezondheidsomgeving, zou voor mij een startpunt zijn om een persoonlijk leefstijlplan af te spreken met de burgers of cliënten.
En als je allemaal van daaruit kijkt wat de acties zijn waarin een burger zelf stappen kan gaan zetten in z'n persoonlijk leefstijlplan dat zou ik een heel leuk startpunt vinden om gezamenlijk...
-Zo'n plan uit te zetten, eigenlijk.
We gaan nu naar het eindgedeelte en de netwerkborrel.
Dat is ook goed om onderling contacten uit te wisselen.
Laten we dat gaan doen.
-Aanvullend daarop want dat vind ik hier ook mooi aan, dat goede voorbeelden gedeeld worden en dat je ziet dat er al heel veel ook wél gebeurt.
En als we dat nou wat meer podium geven, of de spotlights daarop zetten, dan...
Dus niet alleen maar wat er niet gebeurt, maar ook wat er wel gebeurt.
Ik denk dat we daar veel verder mee komen.
Kijk dan vooral ook even op de website: www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl want daar vind je al die mooie voorbeelden. Punt nl, natuurlijk.
En ik zie jullie gauw. Doeg!
-Dag!
Dank je wel.
-Alsjeblieft.