Handreiking methodiek patiëntgerichtheid in regionale samenwerking

Patientgerichtheid vormt de morele kern van de gezondheidszorg en levert een bewezen bijdrage aan betere uitkomsten van zorg. Voor het inzichtelijk maken van de mate van patientgerichtheid heeft Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met CZ, Zorgbelang organisaties, NPCF en IQ Healthcare een methodiek ontwikkeld waarmee regiopartijen een regionale verbeteragenda kunnen formuleren en uitvoeren.