Brochure gemeenschapskracht

Deze brochure is een gids om te komen tot meer gemeenschapskracht. Wat betekent het begrip gemeenschapskracht eigenlijk en waarom is het zo belangrijk? Deze brochure laat zien wat het betekent als onze participatiemaatschappij kantelt van zelfredzaamheid naar samenredzaamheid. En als onze zorg en ondersteuning wordt georganiseerd vanuit de leefomgeving: kleinschalig, lokaal en samen met bewoners. Ook laat de brochure zien hoe bewonersinitiatieven zich ontwikkelen naar echte bewonerscollectieven. Tot slot bevat de brochure een aanzet tot een wijkgerichte aanpak in vier stappen.