13 juli 2020

Welzijn op Recept: infographic en Q&A

De uitbraak van het coronavirus en de daarop volgende lockdown hebben invloed gehad op de mentale gezondheid. Verschillende onderzoeken laten zien dat er een toename is van psychosociale en psychische klachten bij mensen. Dit leidt tot meer bezoeken aan de huisarts. De interventie Welzijn op Recept kan helpen bij het terugdringen van de psychische klachten. Voor zorgprofessionals, sociaal werkers en beleidsmedewerkers werkzaam bij gemeenten, zijn daarover nu een infographic en Q&A beschikbaar.

Doel van infographic en Q&A 

De infographic en Q&A hebben als doel om zorgprofessionals, sociaal werkers en beleidsmedewerkers van gemeenten te stimuleren om juist in deze tijd extra in te zetten op het welzijn van inwoners en daarbij gebruik te maken van Welzijn op Recept. Het is en blijft ook nu een eenvoudig concept met krachtige gevolgen.

Kleine aanpassingen nodig

Belangrijk is het besef dat in coronatijd Welzijn op Recept, met een paar kleine aanpassingen, een zinvolle en goede verwijzing blijft. Deze aanpassingen gaan vooral over het inzicht in elkaars werkwijze. Dit is nodig om de juiste zorg op de juiste plek te blijven leveren; voor de zorgprofessionals is het goed om te weten wat er bij de sociaal werkers en het activiteitenaanbod nu anders en mogelijk is en vice versa. De Q&A bevat een toelichting op de aanpassingen.

Meer informatie

De infographic en Q&A zijn bedoeld voor degenen die al werken met Welzijn op Recept of die ermee aan de slag willen. Ook partijen als regionale ondersteuningsstructuren (ROS’en), gemeenten en zorgverzekeraars krijgen via de infographic inzicht in de manier van werken binnen het medisch en sociaal domein en hoe zij samenwerking kunnen stimuleren.

De infographic en de Q&A zijn een gezamenlijk product van het ministerie van VWS, Sociaal Werk Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, Zorgbelang Inclusief, INEEN, VNG en het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept. Voor meer informatie kan je contact opnemen met kennisnetwerk via Jan Joost Meijs (06-27 31 39 72) of Miriam Heijnders (06-57 07 36 36).

Deel deze pagina