2 juli 2019

Verslag workshopavond 'Samenwerken in de Wijk' 25-06-2019

Op dinsdag 25 juni kwamen bijna vijftig zorg- en welzijnsaanbieders samen in Utrecht. In verschillende workshops kregen zij handvatten om de samenwerking in de wijk vorm te geven.

Deelnemers luisteren naar spreker
© VWS

Vanaf vijf uur arriveerden de eerste deelnemers in Zorghotel Domstate. Hier genoten zij van een warme maaltijd en gaf Roos Jansen, adviseur bij het RIVM, informatie over het project ‘Preventie in de Buurt’. Na de maaltijd werd de avond geopend door dagvoorzitter Robert Waterreus. Robert introduceerde het begrip de juiste zorg op de juiste plek en benadrukte dat goede samenwerking in de eerste lijn een verantwoordelijkheid is van ons allemaal. Vervolgens gingen de deelnemers in groepen uiteen. In twee workshoprondes gingen zij aan de slag met de vragen: ‘Hoe creëer ik een optimale netwerkcultuur?’, ‘Hoe start ik een netwerk?’ en ‘Hoe verstevig ik een netwerk?’.

Workshop 1: Het creëren van een optimale netwerkcultuur

Onder leiding van Miranda Laurant en Saskia Sleijster (beiden werkzaam voor het project ‘Sterk Wijknetwerk’ bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) gingen deelnemers in kleine groepen aan de slag met de partnerschapskaart.

De partnerschapskaart kan als leidraad worden gebruikt om tot samenwerkingsafspraken te komen. Daarbij worden eerst gewenste successen bepaald. Van daaruit wordt stapsgewijs toegewerkt naar een geschikte samenwerkingsvorm. Met behulp van een gemeenschappelijke casus doorliepen deelnemers de verschillende stappen van het model. Een belangrijke les daarbij was vooral dat samenwerkingspartijen beter niet kunnen beginnen bij de randvoorwaarden, maar eerst stil moeten staat bij de vraag: ‘Waarom zitten we hier?’ en ‘Wat is ons gezamenlijk belang?’. Pas wanneer duidelijk is wat je gezamenlijk wil bereiken, kun je bespreken wat er nodig is om die gewenste successen te realiseren. 

 Workshop 2: Het starten van een netwerk

Huisarts Remco Kastelijns sprak met de deelnemers over zijn ervaringen rondom het starten van een netwerk in Oirschot. In deze regio heeft Remco samen met verschillende professionals (huisartsen, gemeente, thuiszorg, maatschappelijk werk) een netwerk van verschillende zorgprofessionals opgetuigd om de zorg van groepen patiënten te verbeteren, zoals ouderen. Remco benadrukte het belang van het spreken van dezelfde taal. Volgens Remco moeten professionals elkaar aan spreken op het moment dat ze elkaar niet begrijpen. Dat kost “transpiratie”, het gaat niet vanzelf. En het is een kwestie van lange adem. In Oirschot werken ze nu 5 jaar zo samen, en nu plukken ze er de vruchten van. Kwetsbare ouderen zijn beter in beeld en worden integraal geholpen.

Workshop 3: Het verstevigen van een netwerk

Ingrid Horstik en huisarts Nikki Makkes spraken met deelnemers over de integrale wijkaanpak ‘Krachtige Basiszorg’. Krachtige basiszorg is ontstaan in de Utrechtse wijk Overvecht en richt zich op kwetsbare bewoners met problemen in verschillende levensdomeinen. Hoewel zorgverleners primair verantwoordelijk zijn voor hun eigen vakgebied, zorgen zij er met behulp van het 4D-model voor dat zij in het contact met de inwoner of patiënt altijd aandacht hebben voor de overige levensdomeinen.

Een belangrijke succesfactor van Krachtige basiszorg is de samenwerking tussen het sociale en medische domein. Maar hoe vorm je als professional een structureel domein-overstijgend netwerk? Over die vraag gingen deelnemers in gesprek.

Deelnemers benoemden dat het creëren van een domein-overstijgend netwerk vaak lastig is omdat professionals van verschillende disciplines verschillende belangen kunnen hebben. Ingrid en Nikki lieten zien dat het hen toch is gelukt, doordat zij als professionals op zoek gingen naar een domein overstijgende visie. Daarnaast benoemden zij dat het helpt om elkaar te leren kennen als professional, maar ook als persoon. Hierdoor ontstaat vertrouwen en verbinding.

 Afsluiting

Tijdens de afsluitende borrel haalde Robert Waterreus bij de deelnemers op hoe zij de workshops hebben ervaren. Een aanwezige vertelde enthousiast dat zij in haar eigen omgeving aan de slag gaat met de partnerschapskaart. Iemand anders benadrukte dat het mooi was om te zien dat deelnemers met verschillende achtergronden moeiteloos met elkaar in gesprek gingen. Ondanks hun medische of sociale achtergrond zoeken zij de verbinding met andere domeinen om samen de juiste zorg op de juiste plek te realiseren.

Deel deze pagina