7 mei 2019

Terugblik regiobijeenkomst Amsterdam

Op dinsdag 16 april vond de regiobijeenkomst ā€˜de Juiste Zorg op de Juiste Plekā€™ plaats in Amsterdam. Hier kwamen zorgprofessionals, patiĆ«nten en financiers uit de regio Noord-Holland en Utrecht bij elkaar om aan de slag te gaan met de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Dagvoorzitter Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiƫntenfederatie Nederland, opende de bijeenkomst. Dianda ging in op het doel van de Juiste Zorg op de Juiste Plek en het daarbij centraal stellen van de patiƫnt.

Diande Veldman spreekt publiek toe op podium
© VWS

Zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen aan het woord

Chris Maagd was de eerste spreker van de avond. Hij is voorzitter van de cliƫntenraad van Arkin. Hij deelde zijn persoonlijke ervaring met de GGZ en de verslavingszorg. Hij gaf aan dat het belangrijk is om de zorg om de patiƫnt heen te organiseren en daarbij ook te kijken naar onderliggende oorzaken. Zo was er in de GGZ-organisatie ook aandacht voor de niet-medische kant, zoals de schuldhulpverlening. Verder vertelde Chris dat goed contact tussen diverse zorgprofessionals en zijn naaste familie erg belangrijk is geweest in zijn situatie.

De volgende plenaire spreker was Olivier Gerrits. Hij is directeur Zorginkoop bij Zilveren Kruis en lid van de taskforce van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. De aanleiding voor de taskforce was het probleem van de stijgende zorgkosten, tekorten op de arbeidsmarkt en de toename van chronische aandoeningen. Zijn oproep was om niet alleen te kijken naar de grote vergezichten, maar ook naar welke kleine veranderingen men nu al kan doorvoeren. Vervolgens gaf hij een aantal voorbeelden waar Zilveren Kruis de transformatie ondersteunt.

Zorgateliers

Tijdens zorgateliers gingen de deelnemers vervolgens aan de slag met cases uit de praktijk. Aan bod kwamen onderwerpen zoals uitkomstgerichte zorg en het gebruik van data om de toekomstige zorgvraag in kaart te brengen. Ook gingen deelnemersĀ zelf aan de slag. Zo brachten zij tijdens een van de zorgateliers de ideale ouderenzorgketen in kaart. In een ander atelier stond beeldbellen centraal en kwamen deelnemers live in contact met een zorgverlener op afstand.

Afsluiting

Na afloop van de zorgateliers werd door dagvoorzitter Dianda Veldman terugblikt op de verschillende zorgateliers. Tot slot vertelde Ernst van Koesveld (secretaris van de Taskforce en directeur Zorgverzekeringen bij het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport) op welke manier VWS partijen in de regio ondersteunt met de transformatie naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Videoverslag

Petra Doets was een van de deelnemersĀ aan de bijeenkomst. Zij deelt haar ervaringen in deze vlog

Download deze video
MP4-video
Video | 03:36 | mp4 | 133,1 MB
Audiospoor
Audio | mp3 | 3,3 MB
Ondertitelingsbestand
Caption | srt | 5,9 KB
Uitgeschreven tekst
RUSTIGE MUZIEK

Vandaag zijn we bij
de regiobijeenkomst in Amsterdam...

...van de Juiste Zorg
op de Juiste Plek.

Vandaag spreek ik Petra Doets. Welkom.
-Hallo.

Jij hebt je vandaag ingeschreven
voor deze bijeenkomst...

...en je bent hier namens de KNGF.
En dat staat voor...?

Koninklijk Nederlands Genootschap
voor Fysiotherapie.

Aha. Petra, wat brengt jou hier vandaag?
Wat hoop je hier te halen?

Nou, ik ben vooral nieuwsgierig naar
de plannen die we met elkaar hebben.

Ik zie wel een zorgsysteem
dat op de lange termijn onhoudbaar is...

...dus ik zie ook wel in
dat we het anders moeten doen.

Ik hoor graag de verhalen, voorbeelden en
plannen hoe we dat dan anders gaan doen.

Nou, we gaan
zo meteen beginnen.

We zijn hier even van tevoren
snel gaan zitten...

...en we gaan nu
naar de plenaire bijeenkomst...

...en daarna naar een zorgatelier,
waar je die voorbeelden te horen krijgt.

Leuk.

Je bent net bij het plenaire gedeelte
geweest, Petra.

Of in ieder geval begrepen
dat Dianda Veldman gesproken heeft...

...als dagvoorzitter.
Zij is van de Patiëntenfederatie.

Toen hadden we
Olivier Gerrits van Zilveren Kruis...

...en we hadden een spreker
die vertelde uit zijn ervaring in de ggz...

...die heet
Chris Maagd.

En wat vond je zoal
van dat plenaire gedeelte?

Nou, ik vond het vooral ook goed
dat Chris daar stond.

Hij gaf daarin heel eerlijk aan
wat hem overkomen is...

...en hoe hij daarmee om is gegaan.
-Ja.

En dan zie je hoe belangrijk het is
om een netwerk om je heen te hebben...

...niet alleen met zorgverleners,
maar ook met familie en met vrienden...

...en dat je met elkaar heel veel
kan betekenen voor patiënten of burgers.

Dat heeft wel
indruk gemaakt.

Toen ging ze naar het zorgatelier, en dat
ging over transmurale zorg in Amsterdam.

Wat pakte je daaruit mee, eigenlijk?
Wat vond je daarvan?

Ik vind het sowieso al heel mooi dat ze
in Amsterdam breed afspraken maken.

Je zag hier de SIGRA, die het
als onafhankelijke partij organiseert...

...met de huisarts en de ziekenhuizen.

En heel duidelijk afspraken
met elkaar maken hoe te werken.

Ook daarin denk ik:
er is nog wel meer, waarin we...

En meer is voor mij
ook uiteindelijk die...

Het gaat om gedragsverandering
bij patiënten, ook.

Dus daarin zit nog wel een stukje
waar we nog wel kunnen aanvullen.

Dat is iets heel moeilijks,
gedragsverandering.

Ik denk dat we met alle zorgverleners
zouden moeten nadenken...

...hoe we daarin
een activerende rol kunnen hebben.

Voor mij is de PGO,
het kwam ook ter sprake...

...de persoonlijke gezondheidsomgeving,
zou voor mij een startpunt zijn...

...om een persoonlijk leefstijlplan
af te spreken met de burgers of cliënten.

En als je allemaal van daaruit kijkt
wat de acties zijn...

...waarin een burger zelf stappen kan gaan
zetten in z'n persoonlijk leefstijlplan...

...dat zou ik
een heel leuk startpunt vinden...

...om gezamenlijk...
-Zo'n plan uit te zetten, eigenlijk.

We gaan nu naar het eindgedeelte
en de netwerkborrel.

Dat is ook goed
om onderling contacten uit te wisselen.

Laten we dat gaan doen.
-Aanvullend daarop...

...want dat vind ik hier ook mooi aan,
dat goede voorbeelden gedeeld worden...

...en dat je ziet dat er
al heel veel ook wél gebeurt.

En als we dat nou wat meer podium geven,
of de spotlights daarop zetten, dan...

Dus niet alleen maar wat er niet gebeurt,
maar ook wat er wel gebeurt.

Ik denk dat we daar
veel verder mee komen.

Kijk dan vooral ook even op de website:
www.dejuistezorgopdejuisteplek...

...want daar vind je al die
mooie voorbeelden. Punt nl, natuurlijk.

En ik zie jullie gauw. Doeg!
-Dag!

Dank je wel.
-Alsjeblieft.

Deel deze pagina