29 april 2019

NZa stimuleert Juiste Zorg op Juiste Plek in regels medisch-specialistische zorg 2020

Om de medisch-specialistische zorg ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden is een andere manier van zorg organiseren nodig; de juiste zorg op de juiste plek. Dat betekent zorg dichtbij huis leveren als het kan, alleen in het ziekenhuis als het moet. Maar er is ook meer samenwerking tussen zorgprofessionals onderling nodig. De regels voor de medisch-specialistische zorg 2020 zijn hierop aangepast. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Medisch-specialistische zorg thuis

Het is door technische ontwikkelingen (e-health) steeds vaker mogelijk om medisch-specialistische zorg bij patiënten thuis te leveren. Dit is een belangrijk onderdeel van de juiste zorg op de juiste plek; zorg zoveel mogelijk dichtbij de patiënt leveren en alleen in het ziekenhuis als het moet. Dit betekent niet alleen een kostenbesparing van zorggeld, ook voor patiënten is het fijn als zij niet steeds op en neer naar het ziekenhuis moeten. Daarom voegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) per 2020 een zorgprestatie toe die declaratie van klinische zorg thuis mogelijk maakt.

Klinisch technoloog als taakherschikker

De juiste zorg op de juiste plek vraagt ook om een herindeling van zorgtaken. Zo hoeven medisch specialisten niet alle medische handelingen zelf uit te voeren. De medisch specialist kan zich beter richten op complexe zorg als andere professionals de wat minder complexe zorgvragen overnemen. Daarom wordt de klinisch technoloog per 1 januari 2020 toegevoegd aan het rijtje van beroepen die de poortfunctie uitvoeren. Beroepsbeoefenaren met een poortfunctie mogen zelfstandig, dat wil zeggen zonder tussenkomst van een medisch specialist, zorgtrajecten openen en in rekening brengen.

Bekijk de monitor taakherschrikking voor meer informatie.

Vrije tarieven eerstelijnsdiagnostiek

Per 2020 gelden vrije tarieven voor de eerstelijnsdiagnostiek, met uitzondering van trombosezorg. Bij vrije tarieven stelt de NZa geen maximumtarieven vast en onderhandelen zorgaanbieders en zorgverzekeraars zelf over de prijs en behandeling. Vrije tarieven bieden meer ruimte om maatwerkafspraken te maken die passen bij de lokale omstandigheden en de behoeften van patiënten. De NZa faciliteert deze maatwerkafspraken door zorgaanbieders en zorgverzekeraars de mogelijkheid te bieden om gezamenlijk nieuwe prestaties voor eerstelijnsdiagnostiek aan te vragen. Meer informatie hierover lees je op de website van de NZa.

Verduidelijkingen in regels

De NZa bekijkt ieder jaar ook waar de regels, prestaties en tarieven meer kunnen aansluiten bij de dagelijkse zorgpraktijk. Voor 2020 hebben zij bijvoorbeeld met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en zorgverzekeraars gekeken naar duidelijkere regels bij parallelle zorgvragen. Op basis van nieuwe regels kunnen zorgaanbieders voortaan al vroeg in een zorgtraject afwegen of het openen van een parallel zorgtraject gerechtvaardigd is. Ook is de term ‘behandeling’ in de regels voor parallelliteit losgelaten om aan te sluiten bij de praktijkvoering van medisch-specialistische zorg.

Voor meer informatie over deze en andere wijzigingen in de registratie en declaratie van medisch-specialistische zorg 2020 verwijzen wij je graag naar de informatiekaart ‘Wijzigingen 2020’.

Onderdeel van zorginkoop 2020

De NZa wil dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars afstappen van traditionele contractafspraken waarbij belonen op basis van volume het uitgangspunt is. In plaats daarvan moeten contracten die gebaseerd zijn op waardegedreven zorg de norm worden, zodat zorg op de juiste plek en doelmatige inzet van mensen en middelen een stap dichterbij komt. De NZA vindt het daarom belangrijk dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars in de contractering voor volgend jaar extra aandacht besteden aan de juiste zorg op de juiste plek en vernieuwende afspraken maken. Meer informatie lees je ook in het advies: belonen van zorg die waarde toevoegt.

Downloaden

U kunt alle documenten die horen bij het dbc-pakket 2020 downloaden via het documentenplatform.

Deel deze pagina