3 juli 2023

Netwerk OncoNovo+ werkt samen aan oncologische zorg

OncoNoVo+ is een netwerk van dertien ziekenhuizen in de regio Noord-Holland/Flevoland die samenwerken op het gebied van oncologische zorg. Officieel wordt het netwerk in juli 2023 bekrachtigd. Kwartiermaker Integraal Zorgakkoord Aiko de Raaf van VWS bracht onlangs een werkbezoek aan het Cancer Center van Amsterdam UMC, een van de ziekenhuizen.

Samen met andere ziekenhuizen uit het nieuwe netwerk OncoNovo+ werd er gesproken over de oncologische zorg in de regio. Daarnaast kreeg de VWS-afvaardiging een rondleiding door het Imaging Center en was er uitleg over de rol van het centrum bij diagnostiek en behandeling van kanker.

© VWS

Robuust en schokbestendig netwerk

Het netwerk vindt zijn oorsprong in de samenwerking tussen zorgprofessionals die kennis en ervaringen wilden delen, vaak rond Ć©Ć©n kankersoort, bijvoorbeeld prostaatkanker. Vanuit deze kennisnetwerken ontstond een regionetwerk van bestuurders. De betrokkenheid van de bestuurders is cruciaal voor een robuust en schokbestendig netwerk. In overeenkomsten en afspraken is de samenwerking verankerd, zodat de deelnemende ziekenhuizen ook in moeilijke tijden weten wat ze kunnen verwachten.

Zorg voor patiƫnt verbeteren

De samenwerking wordt gedragen door de gedeelde motivatie om de zorg voor de patiƫnt te verbeteren. Essentieel is dat partijen elkaar vertrouwen, kreeg De Raaf te horen. Daarnaast is er veel geduld nodig, want samenwerken gaat niet vanzelf en is vaak complex, vooral door externe factoren. Maar als het lukt, winnen zowel patiƫnten als zorgverleners erbij.

Een ā€˜voordeelā€™ is dat er de komende jaren alleen maar meerĀ  kankerpatiĆ«nten komen, zodat ziekenhuizen niet hoeven te vrezen voor hun omzet. Zoals een van de aanwezigen het zei: ā€œEr is genoeg kanker voor iedereen.ā€

Veel te winnen bij gegevensuitwisseling

De dertien deelnemende ziekenhuizen zijn enthousiast over OctoNovo+, maar ze stuiten in de praktijk op diverse hordes. Zo valt er op het gebied van gegevensuitwisseling veel te winnen. De uitwisseling van informatie gebeurt nu nog veelal in multidisciplinair overleg (MDO). Dat beperkt de hoeveelheid informatie die uitgewisseld kan worden en verhindert het verder opschalen van het netwerk.

De gedroomde oplossing is dat alle gegevens in een patiƫntvolgend elektronisch patiƫntendossier (EPD) komen, zodat de behandelaren geen informatie hoeven op te vragen en verstrekken. Deelnemers aan het gesprek vroegen of het ministerie van VWS hierbij regie kan nemen en of oncologie op de WEGIZ-agenda geplaatst kan worden (WEGIZ = Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg).

© VWS

DBCā€™s opknippen

Financieel kleven er ook wat haken en ogen aan de samenwerking. De samenwerking met de ziektekostenverzekeraar verloopt niet optimaal, waardoor transformatiegelden lang op zich laten wachten. Verder vragen partijen om aanpassing van de diagnose-behandelcombinaties (DBCā€™s), zodat het zorgtraject en de facturering in stukjes kan worden opgeknipt. Dan kan het ene ziekenhuis zich specialiseren in bijvoorbeeld diagnostiek, een ander in behandeling, en een derde in nazorg.

Groei naar integraal netwerk

OctoNovo+ beperkt zich nu nog vooral tot horizontale samenwerking tussen ziekenhuizen. Er is nog nauwelijks verbinding met de eerste lijn en het sociaal domein. Binnen het netwerk wordt wel gewerkt aan een plan van aanpak om te komen tot een integraal netwerk. Burgerparticipatie en het opzetten van een cliƫntenraad voor het netwerk zijn waarschijnlijk onderdeel van dit plan van aanpak.

Deel deze pagina