6 juni 2019

Praktijkbundel beschikbaar voor een ‘Goede Overdracht’ van ziekenhuis naar huis

Recent onderzoek door Amsterdam UMC – locatie AMC in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) levert een bundel aan praktische aanbevelingen op voor het verbeteren van de overdracht van ziekenhuis naar huis. Hiermee kunnen ziekenhuizen hun ontslagprocedure structureel verbeteren.

Een goede overdracht van ziekenhuis naar huis is essentieel

Voor de patiënt is een goede overdracht van ziekenhuis naar huis essentieel. Herstel vindt vaak voor een groot deel na de ziekenhuisopname plaats en in de periode na ontslag hebben patiënten vaak weer contact met de huisarts. Daarnaast gaan veel patiënten met nazorg naar huis of (tijdelijk) naar een andere instelling. Om de continuïteit van zorg te waarborgen is het daarom belangrijk voor de patiënt dat relevante en juiste informatie goed wordt overgedragen vanuit het ziekenhuis naar de opvolgende zorgverlener. Een goede overdracht vraagt van het ziekenhuis inzet, tijd en een gestructureerde ontslagprocedure.

Verbetering van de overdracht in acht ziekenhuizen onderzocht

Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport liep van 2016 tot 2018 de pilot ‘een Goede Overdracht’. Tijdens deze pilot werd in acht deelnemende ziekenhuizen een nieuwe werkinstructie ingevoerd om de overdracht van ziekenhuis naar huis te verbeteren, de Transfer Intervention Procedure (TIP). In de TIP-werkinstructie zijn bijvoorbeeld de volgende elementen opgenomen: het tijdig plannen van een streefontslagdatum en tijdig starten met benodigde nazorg en ontslagbrief.  

Tips van verschillende zorgverleners nu gebundeld en voor iedereen beschikbaar

Onderzoek naar de TIP en vervolgonderzoek naar het verbeteren van de ontslagprocedure heeft nieuwe aanbevelingen opgeleverd voor de praktijk, die gebundeld zijn binnen deze infographic. Kijk voor meer informatie en video’s waarin verschillende zorgverleners tips delen voor een goede overdracht op de website van het AMC.

Deel deze pagina