9 juli 2020

Deelnemers gezocht voor de lerende evaluatie JZOJP van het RIVM

In oktober 2020 start de Lerende Evaluatie JZOJP van het RIVM. Wil jij de komende vier jaar samen leren en de beweging van de Juiste Zorg op de Juiste Plek verder brengen? Maak jouw interesse direct kenbaar bij het RIVM; mail naar jzojp@rivm.nl.

Werk je in een regionaal netwerk aan de beweging JZOJP en stoei je met vraagstukken zoals samenwerking, alternatieve bekostigingsvormen, en het betrekken van inwoners? Of werk je als netwerk aan het thema ā€˜veelgebruikers van zorg en ondersteuningā€™ of ā€˜de laatste 1000 dagen voor ouderenā€™ en wil je de zorg- en ondersteuningsbehoeften van de doelgroep centraal zetten? Het RIVM is op zoek naar zowel regionale netwerken als thematische netwerken die samen concreet aan de slag willen gaan om beweging naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek te versnellen.

Weergave van de 3 pijlers
© RIVM

Waarom meedoen?

In de lerende evaluatie gaat het om samen leren en vernieuwen. Als deelnemer krijg je de mogelijkheid om leervragen in te brengen die voor jouw regionale of thematische netwerk actueel zijn. Ook krijg je de kans om regionale en thematische uitdagingen op de landelijke tafel te agenderen.

Gedurende vier jaar komen de deelnemers drie Ć  vier keer per jaar bij elkaar om kennis en informatie uit te wisselen. Naast deze uitwisseling is er ruimte voor co-creatie tijdens en tussen de sessies. Op deze manier wil het RIVM met het veld de beweging naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek versnellen.

Meer informatie en aanmelden

Meer weten over de lerende evaluatie of de aanmeldingsprocedure? Lees dan de achtergronddocumenten over de leerregioā€™sĀ  en de thematafels. Wil je je regionale of thematische netwerk aanmelden? Mail naar jzojp@rivm.nl. Dan nemen zij contact op voor een (digitaal) kennismakingsgesprek.

Deel deze pagina