3 februari 2020

Basisdataset regiobeeld.nl uitgebreid en vernieuwd

De website www.regiobeeld.nl is vernieuwd. Deze site helpt om de huidige en toekomstige zorgbehoefte en het huidige zorgaanbod in gemeenten en regio’s in kaart te brengen. Zo krijgen zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten inzicht in de gezondheidssituatie in de eigen regio. Ook kunnen ze hun regio vergelijken met een andere regio.

De regiobeelden helpen te bepalen wat er nodig is om de zorgbehoeften te vervullen. Daarnaast kunnen partijen inspelen op toekomstige zorgbehoeften, afgezet tegen het huidige zorgaanbod. Op basis van dit beeld kunnen partijen in de regio samen een plan voor de toekomst maken.

Landkaart van Nederland met meerdere rode en groene monopoly-huisjes op de kaart
© VWS

Meer mogelijkheden

De website is uitgebreid met nieuwe mogelijkheden om het regiobeeld nog inzichtelijker te maken. Eén van de uitbreidingen is de verpleegcapaciteit. Men kan nu de huidige en toekomstige vraag naar het zorgzwaartepakket zien per regio. Ook kunnen bezoekers nu kiezen voor een indeling op zorgkantoorregio’s en arbeidsmarktparticipatieregio’s. Eerder was het alleen mogelijk om in te delen op gemeenteniveau en GGD-regio’s.

Plannen voor 2020

In 2020 worden indicatoren over fysieke omgeving en eerstelijnsindicatoren op aandoeningenniveau toegevoegd. Daarnaast is de wens om meer wijkgerichte indicatoren toe te voegen en overzichten te maken die voor de gebruiker makkelijker toepasbaar zijn. 

Rol van het RIVM

Om de Juiste Zorg op de Juiste Plek te kunnen bieden, is het belangrijk dat het zorg- en ondersteuningsaanbod aansluit op de zorgbehoeften van de mensen in de regio. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de website www.regiobeeld.nl ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De website bevat prognoses over bevolkingsontwikkeling, zorgvraag en ‚Äďaanbod, leefstijl en sociale omgeving.

Het RIVM maakt gebruik van diverse databronnen zoals Nivel zorgregistratie, CBS-data, onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW), gezondheidsmonitor GGD en prognose voor bevolking en huishoudens (Primos bevolkingsprognose - ABF research).

Lees ook het nieuwsbericht van het RIVM over de regiobeeld.nl.

Deel deze pagina