1 mei 2019

ActiZ publiceert infographic Juiste Zorg op de Juiste Plek

Het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek is leidend in het dagelijks werk van zorgverleners en zorgorganisaties. Samenwerking tussen verschillende zorgpartijen en overheidsinstanties is cruciaal om de juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) in de praktijk te realiseren. Om die samenwerking te stimuleren zijn er verschillende regelingen en informatiebronnen beschikbaar. Acti heeft deze voor haar leden handzaam op een rijtje gezet in een infographic.

ActiZ is een branchevereniging van bijna 400 organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd. De leden zijn heel divers; in omvang en dienstverlening. Met zo’n 380.000 medewerkers bieden zij zorg en ondersteuning aan circa 2 miljoen cliënten. Met elkaar voelen zij een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de zorg dichtbij, professioneel, betaalbaar en toegankelijk te houden.

Bron: actiz

Deel deze pagina