17 december 2019

ACM publiceert beleidsregel ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’

ACM heeft vandaag de beleidsregel ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ gepubliceerd. In deze beleidsregel staat dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) geen boete oplegt als de samenwerking  voldoet aan 5 voorwaarden.

5 voorwaarden voor de samenwerking

De ACM legt geen boetes op als de afspraken over samenwerking in het kader van ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ voldoen aan 5 voorwaarden:

  1. De afspraken zijn gebaseerd op een feitelijke en openbare analyse van de zorgbehoefte in de regio;
  2. Zorgaanbieders, zorginkopers en (patiënt)vertegenwoordigers zijn volwaardig betrokken;
  3. De doelstellingen zijn concreet, meetbaar en toetsbaar, en beschreven in termen van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg;
  4. Partijen onderbouwen waarom de afspraken, voor zover die de concurrentie beperken, nodig zijn om de doelstellingen te behalen;
  5. De doelstellingen, de afspraken en de onderbouwing van de noodzakelijkheid worden openbaar gemaakt.

Als de afspraken in strijd zijn met de Mededingingswet, moeten ze worden aangepast, maar de ACM legt dan geen boete op.

Meer weten over de nieuwe beleidsregel? Lees het volledige nieuwsbericht op de website van ACM.

Deel deze pagina