19 juli 2019

Beleidsregel ACM biedt ruimte bij samenwerking

De Juiste Zorg op de Juiste Plek organiseer je samen. Goede afstemming en samenwerking tussen partijen is dus cruciaal. Maar wat als je twijfelt of die samenwerkingsafspraken in strijd zijn met de mededingingswet? Daarvoor biedt de beleidsregel van de ACM uitkomst.

In de beleidsregel die de ACM vandaag heeft gepubliceerd, staat een aantal voorwaarden beschreven waaraan moet worden voldaan bij het organiseren van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Indien partijen hieraan voldoen, legt de ACM geen boete op. Tot en met 8 september kunnen zorgverzekeraars, zorginstellingen, patiëntenorganisaties en andere belangstellenden reageren op het concept. Hierna maakt de ACM de beleidsregel definitief.

Zie ook

Deel deze pagina