Eenduidige behandeling voor astma/COPD-patiënten in Twente

Longartsen, huisartsen en apothekers in Twente hebben na een voorbereiding van anderhalf jaar een eenduidige behandeling afgesproken voor astma- en COPD-patiënten.

Man wordt getest op astma

Formularium Inhalatie Twente Astma/COPD

Uit intensieve voorbereiding is het Formularium Inhalatie Twente Astma/COPD ontstaan, afgekort FIhT. FIhT vormt een multidisciplinaire samenwerking die zorgt voor een goede kwaliteit van zorg aan de patiënten. Om dit te kunnen bereiken zijn POH’ers en apothekersassistenten bijgeschoold over de inhalatietechnieken en de inhoud van het formularium.

Voordelen van het Formularium

Het Formularium wordt gedragen door alle huisartsen, longartsen en apothekers in Twente. Naast de verbetering van de zorg voor astma- en COPD-patiënten heeft het nieuwe Formularium nog een aantal voordelen:

  1. In het beleid gebruikt de patiënt zoveel mogelijk één en dezelfde inhalator tijdens het behandelingstraject om fouten te voorkomen. Het gebruik van dezelfde inhalator kan leiden tot minder exacerbaties, longaanvallen en ziekenhuisopnames.
  2. Voorlichting wordt gemakkelijker omdat de zorgverleners meer kennis over minder inhalatoren nodig hebben. De voorlichting is eenduidig, zodat een patiënt niet in verwarring raakt. Uiteindelijk kan dit leiden tot tijdswinst voor zorgverleners.

Start met nieuwe patiënten

Het FIhT wordt dit jaar eerst toegepast op nieuwe patiënten. Zo kunnen zorgverleners eerst leren werken met het nieuwe longformularium. De bestaande patiënten worden daarna op de nieuwe wijze behandeld.

Andere patiëntgroepen volgen

De samenwerking tussen de genoemde zorgverleners bevalt zo goed dat de komende periode meer regionale afspraken zullen volgen voor de medicamenteuze behandeling van diverse patiëntgroepen zoals mensen met diabetes, hartfalen en andere ziektebeelden.

Betrokken organisaties

  • Federatie Eerstelijnszorg Almelo (FEA)
  • Medisch Spectrum Twente (MST)
  • Twentse Apothekers Organisatie (TAO-UA)
  • Twentse Huisartsen Onderneming Oost Nederland (THOON)
  • Ziekenhuisgroep Twente (ZGT)

Menzis is enthousiast over het initiatief en ondersteunt het formularium met financiële en organisatorische ondersteuning. Hierdoor is de totstandkoming mede mogelijk gemaakt.