Subsidies JZOJP verstrekt

Deze zomer is er een groot aantal subsidies in het kader van de Juiste Zorg op de Juiste Plek verstrekt. 37 netwerken kregen een startimpuls om samenwerking in de regio op gang te helpen. 15 netwerken kregen een regioimpuls waarmee zij de regionale samenwerking kunnen intensiveren. Maar liefst 79 regionale samenwerkingsverbanden kregen een voucher. Daarmee kunnen zij expertise inhuren om de toekomstige zorgvraag in hun regio in kaart te brengen.

Ook aanvragen?

In het najaar kunt u zich opnieuw aanmelden voor één van deze subsidies. Meer informatie vindt u hier.

Patiëntvergoeding

Omdat patiëntenperspectief niet mag ontbreken in de regionale samenwerking, stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ook een patiëntvergoeding beschikbaar. Patiënten weten immers met welke ondersteuning zij het best geholpen zijn of hoe de zorg beter georganiseerd kan worden. Het gedeelde toekomstbeeld van een regio wordt daarom gemaakt mèt patiënten en ervaringsdeskundigen!

PGO-support kan helpen bij het werven en selecteren van de juiste persoon of personen. De ervaringsdeskundigen krijgen trainingen aangeboden om hun eigen situatie te vertalen naar de behoefte van de groep, maar bijvoorbeeld ook over de interpretatie van data. Bovendien ontvangen zij een vergoeding voor hun deelname aan de overleggen over de regiobeelden. PGO keert deze vergoeding uit. PGOsupport werkt samen met de cliënten- en patiëntenorganisaties. Meer informatie vindt u op deze pagina.

links de kaart van Nederland en rechts staat de tekst subsidies de juiste zorg op de juiste plek toegekend