vrijdag 23 april 2021

Inspiratiebijeenkomst met respijthuis Frits Baarle Nassau

Op vrijdag 23 april organiseert het VWS-programma Ondersteuningsaanbod Passende Zorg een online inspiratiebijeenkomst samen met Respijthuis Frits uit Baarle-Nassau. Een bijzondere locatie waar mensen met een ontwrichtende ervaring twee weken op adem kunnen komen zonder indicatie of verwijzing. De betrokken partijen bij dit Respijthuis vertellen vanuit hun rol over de samenwerking en een cliënt vertelt over haar ervaring.

Respijtzorg om diepe crisis te voorkomen

Illustratie en logo van Respijthuis Frits
© Respijthuis Frits

Respijthuis Frits is het resultaat van een samenwerking tussen ggz-instelling Breburg, de gemeentes Baarle-Nassau, Breda en Tilburg, woningbouwcorporatie Leystromen, zorgverzekeraars en Zorgbelang. Breburg speelde in 2013 al met het idee voor respijtzorg. Door de verschuiving in de ggz naar meer ambulante zorg kwamen er steeds minder plekken in klinieken beschikbaar, en dan alleen voor mensen die al in een diepe crisis zaten. Daarnaast namen de wachtlijsten toe. Met respijtzorg is die diepe crisis te voorkomen en kunnen wachtlijsten krimpen, zo was de gedachte. 

Gezamenlijke oplossing

Woningbouwcorporatie Leystromen keek er weer met een andere bril naar. Zij zagen dat huurders met verward gedrag of schuldenproblematiek soms zo ver afgleden dat een huisuitzetting nog de enige oplossing was. De gemeente Tilburg adviseerde Leystromen om hierover verder te praten met Breburg. Ook de gemeente zelf had een belang. Voor gemeentes betekent respijtzorg immers minder druk op de Wmo-voorzieningen. De gesprekken leidden uiteindelijk tot het ontstaan van Frits.

Programma

Vertegenwoordigers van de betrokken partijen vertellen elk vanuit hun eigen organisatie en rol waarom het Frits Huis zo belangrijk is, wat het ze oplevert en hoe de samenwerking verloopt. Ook legt een cliënt uit hoe het Frits Huis voor haar hét verschil heeft gemaakt.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in respijthuizen en meer wil weten over de voor- en nadelen, praktische organisatie, financiering en samenwerking ervan. Bijvoorbeeld medewerkers van gemeenten, zorgverzekeraars, ggz-instellingen, woningbouwcorporaties en cliëntondersteuners.

Praktische informatie

Aanmelden

Stuur een mail naar Liza Leijenhorst: aw.leijenhorst@minvws.nl

Deel deze pagina